Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2020 (20-64 år):


Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Samtliga

Män

14 599

3 323

17 922

Kvinnor

14 429

3 330

17 759

Totalt

29 028

6 653

35 681

Förvärvsfrekvens

Förvärvsintensitet 20-64 år 2020:


Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

81,5

81,2

81,4

Länet

82,3

81,6

81,9

Riket

79,1

77,5

78,3

Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2020 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

15 995

17 475

Kvinnor

15 671

17 459

Totalt

31 666

34 934

Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2020:

Näringsgren

Antal natt­befolkning

Antal dag­befolkning

Andel dag­befolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

844

1 001

2,9%

Tillverkning och utvinning

1 580

1 359

3,9%

Energi och miljö

383

475

1,4%

Byggverksamhet

2 050

2 268

6,5%

Handel

3 093

3 552

10,2%

Transport

1 269

1 366

3,9%

Hotell och restauranger

1 002

1 026

2,9%

Information och kommunikation

1 016

1 144

3,3%

Kreditinstitut och försäkringsbolag

541

626

1,8%

Fastighetsverksamhet

455

516

1,5%

Företagstjänster

4 100

4 914

14,1%

Civila myndigheter och försvaret

3 546

4 113

11,8%

Utbildning

3 471

3 504

10,0%

Vård och omsorg

6 609

7 236

20,7%

Personliga och kulturella tjänster

1 388

1 520

4,4%

Okänd bransch

319

314

0,9%

Samtliga näringsgrenar

31 666

34 934

100%

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2020:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

31 666

Pendlar in till området (inpendling)

6 952

Pendlar ut från området (utpendling)

3 679

Nettopendling

3 273

Sidan uppdaterad 2022-04-04