Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2019 (20-64 år):


Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Samtliga

Män

14 783

3 100

17 883

Kvinnor

14 509

3 343

17 852

Totalt

29 292

6 443

35 735

Förvärvsfrekvens

Förvärvsintensitet 20-64 år 2019:


Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

82,7

81,3

82,0

Länet

82,8

81,7

82,3

Riket

80,1

78,4

79,3

Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2019 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

16 287

17 869

Kvinnor

15 972

17 914

Totalt

32 259

35 783

Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2019:

Näringsgren

Antal natt­befolkning

Antal dag­befolkning

Andel dag­befolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

827

929

2,6%

Tillverkning och utvinning

1 663

1 475

4,1%

Energi och miljö

362

431

1,2%

Byggverksamhet

2 081

2 375

6,6%

Handel

3 176

3 650

10,2%

Transport

1 329

1 455

4,1%

Hotell och restauranger

1 166

1 222

3,4%

Information och kommunikation

1 024

1 131

3,2%

Kreditinstitut och försäkringsbolag

550

643

1,8%

Fastighetsverksamhet

490

532

1,5%

Företagstjänster

4 168

4 963

13,9%

Civila myndigheter och försvaret

3 500

4 069

11,4%

Utbildning

3 509

3 559

9,9%

Vård och omsorg

6 589

7 327

20,5%

Personliga och kulturella tjänster

1 492

1 691

4,7%

Okänd bransch

333

331

0,9%

Samtliga näringsgrenar

32 259

35 783

100%

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2019:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

32 259

Pendlar in till området (inpendling)

7 147

Pendlar ut från området (utpendling)

3 610

Nettopendling

3 537

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-25