Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Befolkningsprognos 2022-2026

2022 års prognos för 2022-2026:

Ålder

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0-5

4 187

4 121

4 025

3 994

3 994

4 055

6-9

2 948

3 003

3 047

3 012

2 961

2 889

10-12

2 291

2 267

2 238

2 247

2 320

2 347

13-15

2 283

2 306

2 326

2 342

2 323

2 303

16-18

2 143

2 212

2 293

2 385

2 410

2 437

19-24

4 483

4 600

4 700

4 808

4 957

5 126

25-44

16 738

16 794

16 865

17 095

17 255

17 461

45-64

15 198

15 158

15 139

15 150

15 211

15 322

65-79

10 425

10 460

10 428

10 368

10 229

10 081

80-w

3 628

3 793

3 985

4 203

4 463

4 705

Totalt

64 324

64 715

65 044

65 603

66 122

66 724

År 2021 visar befintlig befolkning den 31 december 2021.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dem på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Sidan uppdaterad 2022-03-15