Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Befolkningsprognos 2021-2025

2021 års prognos för 2021-2025:

Ålder

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

4 249

4 177

4 133

4 077

4 093

4 131

6-9

2 963

2 950

3 008

3 056

3 014

2 983

10-12

2 288

2 299

2 288

2 260

2 279

2 338

13-15

2 189

2 280

2 306

2 337

2 356

2 348

16-18

2 069

2 166

2 223

2 304

2 400

2 429

19-24

4 493

4 470

4 635

4 788

4 918

5 064

25-44

16 677

16 680

16 787

16 889

17 109

17 322

45-64

15 211

15 145

15 126

15 142

15 171

15 239

65-79

10 308

10 415

10 466

10 459

10 420

10 300

80-w

3 538

3 607

3 761

3 941

4 145

4 397

Totalt

63 985

64 189

64 733

65 254

65 905

66 552

År 2020 visar befintlig befolkning den 31 december 2020.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dem på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-05