Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Befolkningsprognos 2024-2028

2024 års prognos för 2024-2028:

Ålder

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0-5

3 913

3 805

3 747

3 743

3 710

3 762

6-9

3 035

2 994

2 926

2 840

2 787

2 702

10-12

2 227

2 217

2 273

2 287

2 291

2 269

13-15

2 332

2 333

2 293

2 267

2 263

2 323

16-18

2 260

2 371

2 410

2 414

2 426

2 399

19-24

4 688

4 657

4 746

4 875

5 033

5 144

25-44

16 909

16 989

17 005

17 052

17 252

17 481

45-64

15 117

15 106

15 153

15 251

15 304

15 395

65-79

10 432

10 336

10 150

9 966

9 843

9 744

80-w

3 968

4 200

4 481

4 731

4 954

5 159

Totalt

64 881

65 007

65 184

65 426

65 865

66 380

År 2023 visar befintlig befolkning den 31 december 2023.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dem på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Sidan uppdaterad 2024-03-13