Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över befolkningens ålder indelat i olika åldersgrupper

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2021-12-31:

Ålder

Antal

%

0

689

1,1

1-5

3 498

5,4

6-9

2 948

4,6

10-12

2 291

3,6

13-15

2 283

3,5

16-19

2 867

4,5

20-29

8 117

12,6

30-39

8 668

13,5

40-64

18 910

29,4

65-79

10 425

16,2

80-w

3 628

5,6

Summa

64 324

100

Källa: SCB

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelningen kvinnor/män per 2021-12-31:

Kön

Antal

%

Män

31 878

49,6%

Kvinnor

32 446

50,4%

Summa

64 324

100%

Källa: SCB

Medelålder

Medelålder per 2021-12-31:

Område

2021

Östersunds kommun

42,1

Jämtlands län

43,4

Riket

41,5

Källa: SCB

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per 2021-12-31:

Status

2021

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

692

629

741

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

596

650

638

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

223

224

452

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

339

206

571

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Källa: SCB

Befolkning per kommundel

Östersunds kommun

Befolkning per 2021-12-31:

Kommundel

Antal 2020

Antal 2021

Östersund

30 788

31 030

Frösön

11 788

11 800

Sunne

1 305

1 339

Näs

780

784

Lockne

1 516

1 511

Marieby

617

617

Brunflo

12 637

12 628

Kyrkås

347

350

Lit

2 846

2 889

Häggenås

1 148

1 160

Norderön

142

139

Totalt

63 985

64 324

Källa: SCB

Antal hushåll

Antal hushåll med olika antal boende:

Hushåll

2011

2016

2021

Med 1 boende

12 991

13 490

14 919

Med 2 boende

8 407

8 946

9 293

Med 3 boende

3 311

3 389

3 185

Med 4 boende

3 137

3 083

3 276

Med 5 boende

960

1 040

1 074

Med 6 boende

250

263

264

Med 7 eller fler boende

95

134

148

Källa: SCB

Sidan uppdaterad 2022-05-23