Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över befolkningens ålder indelat i olika åldersgrupper

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2022-12-31:

Ålder

Antal

%

0

596

0,9

1-5

3 468

5,4

6-9

2 989

4,6

10-12

2 255

3,5

13-15

2 314

3,6

16-19

2 971

4,6

20-29

8 048

12,4

30-39

8 936

13,8

40-64

18 880

29,2

65-79

10 481

16,2

80-w

3 776

5,8

Summa

64 714

100

Källa: SCB

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelningen kvinnor/män per 2022-12-31:

Kön

Antal

%

Män

32 084

49,6%

Kvinnor

32 630

50,4%

Summa

64 714

100%

Källa: SCB

Medelålder

Medelålder per 2022-12-31:

Område

2022

Östersunds kommun

42,2

Jämtlands län

43,5

Riket

41,7

Källa: SCB

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per den 31/12:

Status

2022

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

602

629

741

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

615

650

638

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

381

224

452

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

390

206

571

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Källa: SCB

Befolkning per kommundel

Östersunds kommun

Befolkning per den 31/12:

Kommundel

Antal 2021

Antal 2022

Östersund

31 030

31 301

Frösön

11 800

11 871

Sunne

1 339

1 333

Näs

784

784

Lockne

1 511

1 483

Marieby

617

619

Brunflo

12 628

12 660

Kyrkås

350

357

Lit

2 889

2 909

Häggenås

1 160

1 153

Norderön

139

150

Totalt

64 324

64714

Källa: SCB

Kommundelarna är de gamla församlingarna. Det innebär att hela Torvalla återfinns under kommundelen Brunflo. En del av Frösön finns därför också på annersia.

Antal hushåll

Antal hushåll med olika antal boende:

Hushåll

2012

2017

2022

Med 1 boende

12 984

13 803

15 201

Med 2 boende

8 578

9 018

9 284

Med 3 boende

3 295

3 396

3 228

Med 4 boende

3 101

3 138

3 266

Med 5 boende

964

1 062

1 086

Med 6 boende

238

274

274

Med 7 eller fler boende

95

129

136

Källa: SCB

Sidan uppdaterad 2024-01-10