Statistik

På följande sidor hittar du befolknings- och näringslivsstatistik för Östersunds kommun.

Kommuner i siffror

Statistikmyndigheten SCB har en webbapp som heter Kommuner i siffror. Där kan du enkelt hitta intressanta fakta om valfri kommun. Det går också att jämföra två kommuner i appen. Med hjälp av mobilens geopositioneringsfunktion kan du automatiskt få fram information om kommunen du befinner dig i.

Kommunen i siffror - SCB

Nyckelkodområden

Östersunds kommun är indelad i så kallade nyckelkodområden (NYKO-områden). Det är områden som gör det möjligt att redovisa statistik för ett eller flera avgränsade områden.

Vid områdes­indelningen är fastigheten den minsta byggstenen. Ett bestämt antal fastigheter (kvarter) har sammanförts till ett delområde, som därmed får en speciell nyko-kod. Del­om­råd­ena kan sedan delas upp utifrån åldersklasser och kön. Detta är väldigt användbart när vi tar fram statistik och prognoser för exempelvis skola och hemtjänst.

Nyckelkodsystemet är hierarkiskt uppbyggt och finns på olika nivåer.

Siffernivåer:

Nivå:

Förklaring:

1-siffernivå

Hela kommunen

2-siffernivå

Kommundel

3-siffernivå

Stadsdel, tätort och glesbygd i kommundel

4-siffernivå

Stadsdelsblock, tätorts- resp glesbygdsblock

6-siffernivå

Delar av stadsdelsblock (kvarter) samt byar i kommundelar

Karta över NYKO-områden i hela kommunen. Du hittar mer detaljerade kartor under siffernivå 3.

Förteckning: NYKO-områden på 1-siffernivå

NYKO-områden på 1-siffernivå:

Kod

Område

0

Kommundelarna Östersund, Frösö, Sunne, Näs, Lockne, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lit

1

Kommundelarna Häggenås och Norderö

9

På kommundelen skrivna, Utan känd hemvist, Odefinierad inom kommun

Förteckning: NYKO-områden på 2-siffernivå

NYKO-områden på 2-siffernivå:

Kod

Område

01

Östersunds kommundel

02

Frösö kommundel

03

Sunne kommundel

04

Näs kommundel

05

Lockne kommundel

06

Marieby kommundel

07

Brunflo kommundel

08

Kyrkås kommundel

09

Lits kommundel

10

Häggenås kommundel

11

Norderö kommundel

99

Rest

Förteckning: NYKO-områden på 3-siffernivå (med karta)

Klicka på valfritt område i kartan för att se namn och NYKO-kod för området.

NYKO-områden på 3-siffernivå:

Kod

Område


Östersunds kommundel

011

Lugnvik

012

Torråsen

013

Norr

014

Karlslund

015

Staden

016

Odenslund

017

Söder

018

Odensala


Frösö kommundel

021

Centrala Hornsberg

022

Tanne-Berge-Lövsta

023

Mjälle

024

Valla

025

Vagle

026

Stocke-Västerhus

027

Genvalla

028

Slandrom-Knytta

029

Rasten


Sunne kommundel

030

Sunne glesbygd

031

Orrviken

032

Hara


Näs kommundel

040

Näs glesbygd

041

Fåker


Lockne kommundel

050

Lockne glesbygd

051

Tandsbyn


Marieby kommundel

060

Marieby


Brunflo kommundel

070

Brunflo glesbygd

071

Brunflo

072

Ope

073

Grytan

074

Torvalla


Kyrkås kommundel

080

Kyrkås


Lits kommundel

090

Lits glesbygd

091

Lit

092

Söre


Häggenås kommundel

100

Häggenås glesbygd

101

Häggenås


Norderö kommundel

110

Norderön


Rest

990

Rest

Förteckning: NYKO-områden på 4-siffernivå

NYKO-områden på 4-siffernivå:

Kod

Område


Östersunds kommundel

0111

Lungviksstrand

0112

Lungviks centrum

0113

Lungvik industriområde

0120

Torråsen

0131

Stadsdel Norr

0132

Jamtli

0133

Göviken

0134

Östersunds sjukhus

0141

Skidstadion skjutvallen

0142

Skidstadion skidspåren

0143

Furulund

0144

Remonthagen

0145

Karlslund, norra

0146

Erikslund

0147

Karlslund, södra

0151

Norra skolan

0152

Tingsrätten

0153

Staden, inre n

0154

Staden, inre s

0155

Rådhuset-Mittuniversitetet

0156

Badhusparken

0161

Odenslund norra

0162

Odenslund södra

0163

Parkskolan-Blomängen

0164

Marielund norra

0165

Marielund södra

0166

Odenvallen

0171

Storsjöstråket

0172

Söder

0173

Odensvik

0181

Körfältet

0182

Odenskog

0183

Odensala sydöstra

0184

Odensala nordöstra

0185

Odensala nordvästra

0186

Odensala sydvästra

0187

Odensala östra

0188

Odensala sportfält

0189

Odensala strand


Frösö kommundel

0211

Hornsberg

0212

Östberg

0213

Frösödal

0214

Trefaldighetsparken

0215

Öneberget

0220

Tanne-Berge-Lövsta

0231

Mjälle

0232

Mjällestrand

0241

Valla centrum

0242

Vallaskogen

0243

Härke, Frösö camping

0250

Vagle

0260

Stocke-Västerhus

0270

Genvalla

0280

Slandrom-Knytta

0290

Rasten


Sunne kommundel

0301

Andersön-Åkeräng

0302

Bodlägden-Bräcke

0303

Måläng-Stackris

0310

Orrviken

0320

Hara


Näs kommundel

0400

Näs glesbygd

0410

Fåker


Lockne kommundel

0501

Vålbacken

0502

Lockne

0503

Berge

0504

Rossbol-Haga

0510

Tandsbyn


Marieby kommundel

0600

Marieby


Brunflo kommundel

0701

Ope

0702

Grytan

0703

Södergårdsområdet

0704

Gustaområdet

0705

Hälle

0706

Ismundsområdet

0707

Tosvikslägden

0708

Solbergsområdet

0709

Singsjöområdet

0711

Södergårdsområdet

0712

Backeområdet

0713

NV Ängeområdet

0714

Vikenområdet

0715

NÖ Ängeområdet

0721

Ope

0722

Ope

0723

Ope

0724

Ope

0725

Ope

0731

Grytan Lund

0732

Grytan Håkansta

0733

Grytan Optand

0734

Grytan

0741

Fjällmon

0742

Fjällmon, gamla Torvalla

0743

Skogsmon

0744

Verksmon

0745

Ängsmon

0747

Torvalla by


Kyrkås kommundel

0801

Bringåsen-Prästbordet

0802

Brynje-Risbrännåsen

0803

Ismundlandet


Lits kommundel

0901

Backen-Ringsta-Rostjänsbodarna

0902

Boda-Åsen

0903

Bye-Åsmundsgården

0904

Fjällandet-Nyby

0906

Lillsjöhögen-Sännsjölandet

0907

Delar av Lillsjöhögen o Sännsjölandet

0910

Norra Söre, Lit

0920

Södra Söre


Häggenås kommundel

1001

Fyrkälen, Munkflohögen

1003

Grötom, Österåsen

1004

Fagerland, Högarna

1005

Halasjön, Storhögen

1006

Andersgård, Storgård

1007

Backegård, Högen

1010

Häggenås


Norderö kommundel

1100

Norderön


Rest

9901

På församlingen skrivna

Förteckning: NYKO-områden på 6-siffernivå

NYKO-områden på 6-siffernivå:

Kod

Område


Östersunds kommundel

011100

Lugnviks strand

011202

Lugnvik Östersem

011203

Lugnvik Brittsbo

011271

Lugnvik Sprängaren

011272

Lugnviks centrum

011291

Lugnvik södra

011300

Lugnviks industriområde

012000

Torråsen

013101

Norr Motorn

013121

Norr Lugnet

013141

Norr Tallbacken

013151

Norr Arenaområdet

013200

Jamtli

013301

Göviken

013351

Reningsverket

013400

Norr, Östersunds sjukhus

014100

Skidstadion skjutvallen

014200

Skidstadion skidspåren

014300

Furulund

014400

Remonthagen

014410

Kvarteret Riktaren

014501

Karlslund norra

014591

Björkbacka

014600

Erikslund - Högåsen

014601

Erikslund - Erikslund

014701

Karlslund södra

014791

Karlslund - Hjorten-Hinden

015101

Staden - Träffen

015111

Staden - Pekpinnen

015121

Staden - Brandsprutan

015131

Staden - Sparboken

015141

Staden - Läkarboken

015151

Staden - Wargentinskolan

015201

Staden - Kaptenen

015202

Staden - Repslagaren

015203

Staden - Rådmannen

015204

Staden - Pastorn

015205

Staden - Häradsskrivaren

015206

Staden - Instrumentmakaren

015207

Staden - Kronofogden

015208

Staden - Tingshuset

015209

Staden - Filosofen

015210

Staden - Auditören

015301

Staden - Hästhandlaren

015302

Staden - Kålhagen

015303

Staden - Kyrkparken

015304

Staden - Contubernium

015305

Staden - Magistern

015306

Staden - Skinnhandlaren

015307

Staden - Kopparslagaren

015308

Staden - Traktören

015309

Staden - Häradshövdingen

015310

Staden - Djurläkaren

015311

Staden - Postiljonen

015312

Staden - Borgens

015313

Staden - Storsjöteatern

015314

Staden - Buntmakaren

015315

Staden - Barberaren

015316

Staden - Läkaren

015317

Staden - Gästgivaren

015318

Staden - Lagmannen

015319

Staden - Ordningsmannen

015320

Staden - Apotekaren

015321

Staden - Rektorn

015322

Staden - Boktryckaren

015323

Staden - Tullvakten

015324

Staden - Onkel Adam

015325

Staden - Landshövdingen

015326

Staden - Handelsmannen, polishuset

015327

Staden - Bryggaren

015328

Staden - Färgaren

015329

Staden - Räntmästaren

015401

Staden - Gustav III:s torg

015402

Staden - Logen

015403

Staden - Arken

015404

Staden - Mangeln

015405

Staden - Månadsmötet

015406

Staden - Åkeriet

015407

Staden - Verkstaden

015408

Staden - Monopolet

015409

Staden - Pantbanken

015410

Staden - Staben

015411

Staden - Slakteriet

015412

Staden - Brandenburg

015413

Staden - Riksbanken

015414

Staden - Skjutbanan

015415

Staden - Härbärget

015416

Staden - Myrstacken

015417

Staden - Filialbanken

015418

Staden -Borgmästaren

015419

Staden - Tullhuset

015501

Staden - Artilleristen, Campus

015502

Staden - Emanuelskyrkan

015511

Staden - Rådhuset

015521

Staden - ABC-boken

015531

Staden - Motboken

015541

Staden - Odenparken

015600

Staden - Badhusparken

016101

Odenslund - Linnéan

016122

Odenslund - Odenslundskyrkan

016141

Odenslund - Solrosen

016151

Odenslund - Hyacinten

016202

Odenslund - Blåhaken

016203

Odenslund - Stormhatten

016204

Odenslund - Rödhaken

016205

Odenslund - Rödstjärten

016211

Odenslund - Alen

016212

Odendlund - Ljungen

016213

Odenslund - Törnrosen

016218

Odenslund - Eken/Nässlan

016219

Odenslund - Förgätmigejen

016221

Odenslund - Totten

016231

Odenslund - Blåklockan

016251

Odenslund - Björktrasten

016300

Odenslund - Parkskolan

016400

Valhall

016500

Marielund

016600

Odenvallen

017100

Söder - Storsjöstråket

017110

Söder - Storsjöstrand 1

017120

Söder - Storsjöstrand 2

017201

Söder - Stora kyrkan

017211

Söder - Fagervallsskolan

017221

Söder - Storsvelunden

017231

Söder - Skorpionen

017232

Söder - Godsmagasinet

017241

Söder - Österängen

017271

Söder - Blindsillen

017301

Söder - Odensvik n

017321

Söder - Odensvik s

017341

Söder - Odensvik - stranden

018101

Körfältet norra

018102

Körfältet servicehus - Solsången

018151

Körfältet södra

018201

Odenskog Släpvagnen

018221

Odenskog Trucken

018241

Odenskog Palmcrantz/Körfältsskolan

018251

Odenskog Hejaren

018261

Odenskog Svarven

018281

Odenskog Travet

018282

Odenslingan

018300

Odensala Lillsjöskogen

018301

Odensala Lillsjön

018302

Odensala ängar

018401

Odensala Strumpan

018451

Odensala - Tavelbäcksskolan

018500

Odensala Odensalakärret

018502

Odensala Flugsvampen

018600

Odensala Medeltiden

018701

Odensala Lillsjön södra

018710

Odensala Stallet

018800

Odensala sportfält

018900

Odensala stranden


Frösö kommundel

021101

Hornsberg - Ombudsmannen

021171

Hornsberg - Kommunalmannen

021200

Östberg - Hantverkaren

021210

Östberg - Bonden

021300

Frösödal - Sågaren

021301

Frösödal - Västervik Säbo

021310

Frösödal - Aspnäs

021320

Frösödal - Krönet

021330

Frösödal - Mällbyparken

021400

Lövsta - Trefaldighetsparken

021500

Öneberget - Frösösdal

021501

Öneberget - Frösö strand

022000

Tanne - Berge - Lövsta

023101

Mjälle - Åkern

023121

Mjälle - Hårdvallen

023200

Mjälle strand

024101

Valla centrum - Skifteslaget 1

024102

Valla centrum - Skifteslaget 2

024110

Valla centrum - Häggbäret

024120

Valla centrum - Nyponet

024130

Valla centrum - Slånbäret

024140

Valla centrum - Hjortronet

024150

Valla centrum - Bladmåttet

024170

Valla centrum

024200

Vallaskogen

024300

Härke - Frösö camping

024301

Härke - Sommarhagen

025000

Vagle

026000

Stocke - Västerhus

027000

Genvalla - Fillsta/Målsta

028000

Slandrom - Knytta

029000

Rasten - Bällsta


Sunne kommundel

030101

Andersön

030103

Digernäs

030104

Fannbyn

030105

Gärde, del av

030107

Hegled

030108

Högen, del av

030109

Imnäs

030110

Klockarbacken

030113

Orrviken, del av

030114

Prästbordet

030115

Räcksjön

030117

Svedje

030118

Torp, del av

030119

Åkeräng

030202

Bräcke

030206

Hara, del av

030212

Nygården,del av

030213

Orrviken, del av

030311

Måläng

030316

Stackris

031005

Gärde, del av

031008

Högen, del av

031013

Orrviken, del av

031018

Torp, del av

032006

Hara, del av

032012

Nygården, del av


Näs kommundel

040001

Bjärme

040002

Bledäng

040003

Bleka

040004

Fåker, del av

040006

Grönviken

040007

Gäle

040008

Gärde

040009

Håkansgård

040010

Klocksåsen

040011

Korvågsnäset, del av

040012

Kungsnäs

040013

Månsta

040014

Oldberg

040015

Prästbordet

040016

Sinnberg

040017

Skute

040018

Stengärde

040019

Svedje

040020

Vij, del av

040021

Viken

040022

Näs, del av

040023

Åsan

040024

Åsen, del av

041004

Fåker, del av

041020

Vij, del av

041022

Ålsta, del av

041024

Åsen, del av


Lockne kommundel

050125

Vålbacken

050126

Våle

050203

Bleka, del av

050204

Byn, del av

050207

Ede

050208

Forsta

050211

Haxäng

050213

Lassbyn

050215

Långänge

050216

Löfsåsen

050217

Nordanberg

050218

Prästbordet

050219

Rise

050222

Tramsta, del av

050227

Västerlöfsåsen

050228

Ångsta

050229

Änge

050302

Berge

050303

Bleka, del av

050314

Loke

050321

Tand, del av

050322

Tramsta, del av

050331

Östbyn

050401

Balsta

050405

Börön

050406

Döviken

050410

Haga

050412

Hållstakvarn

050420

Rossbol

050423

Valne

050424

Våge

050430

Espnäs

051003

Bleka, del av

051004

Byn, del av

051021

Tand, del av


Marieby kommundel

060001

Bye

060002

Fugelsta

060004

Lockåsbodarna

060005

Öd

060006

Överbyn


Brunflo kommundel

070117

Ope, glesbygd, del av

070118

Optand, del av

070128

Torvalla, glesbygd, del av

070130

Trutsgård, del av

070133

Västerböle, del av

070205

Grytan, del av

070210

Håkansta, del av

070215

Lund, del av

070319

Prästbordet, del av

070326

Södergård, del av

070331

Vamsta

070402

Berge

070406

Gusta, del av

070434

Åkre, del av

070435

Änge, del av

070501

Backen, del av

070504

Bodal, del av

070507

Gärde

070511

Hälle

070516

Lunne

070532

Viken, del av

070613

Lagmanslandet

070703

Bjärte

070708

Hornsjöberg

070709

Hornsjöböle

070712

Knöva

070714

Linehäll

070722

Slåtte

070725

Svedje

070729

Torskvikslägden

070736

Österböle

070801

Backen, del av

070824

Solberg

070827

Sörviken

070832

Viken, del av

070905

Grytan, del av

070906

Gusta, del av

070910

Håkansta, del av

070919

Prästbordet, del av

070920

Singsjöböle

070921

Singsjölandet

070923

Slåttön

070924

Solberg, del av

070931

Vamsta, del av

070934

Åkre, del av

071101

Backen, del av

071110

Håkansta, del av

071119

Prästbordet, del av

071126

Södergård, del av

071134

Åkre, del av

071135

Änge, del av

071201

Backen, del av

071232

Viken, del av

071301

Backen, del av

071332

Viken, del av

071335

Änge, del av

071336

Ängegården servicehus

071432

Viken, del av

071501

Backen, del av

071506

Gusta, del av

071532

Viken, del av

071535

Änge, del av

072217

Ope, del av

072228

Torvalla, del av

072328

Torvalla, del av

072417

Ope, del av

072517

Ope, del av

073105

Grytan, del av

073115

Lund, del av

073205

Grytan, del av

073210

Håkansta, del av

073315

Lund, del av

073318

Optand, del av

073330

Trutsgård, del av

073405

Grytan, del av

073415

Lund, del av

074101

Fjällmon, Fjällängen

074121

Fjällmon, Storfjällvägen

074141

Fjällmon, Falkfångarvägen

074161

Fjällmon, del av

074181

Fjällmon,del av

074200

Torvalla, gamla

074301

Skogsmon, Torvalla centrum

074311

Skogsmon, Splintvägen

074321

Skogsmon, Mimer

074341

Skogsmon, Stamvägen

074351

Skogsmon, Flossamattan

074361

Skogsmon, Jägmästarvägen

074371

Skogsmon, Parketten/Tiljan

074401

Verksmon, Kolarev

074411

Verksmon, del av

074431

Verksmon, del av

074501

Ängsmon, Nekv

074511

Ängsmon, Havrevägen

074521

Ängsmon, Timotejvägen

074541

Ängsmon, del av

074700

Torvalla, gamla


Kyrkås kommundel

080101

Bringåsen

080105

Lungre

080106

Prästbordet

080202

Brynje

080204

Kläppe

080207

Sjör

080208

Risbrännåsen

080303

Ismundlandet


Lits kommundel

090101

Backen

090102

Bjurhuskälen

090106

Byom

090114

Husås

090117

Kallsta

090120

Landvågen

090125

Ottersgård

090127

Prisgård

090129

Ringsta

090130

Rostjärnsbodarna

090203

Boda

090204

Brevåg

090207

Böle

090208

Fjäl

090213

Handog, del av

090215

Hökbäck

090218

Klösta

090219

Korsta

090224

Näset (Litsnäset)

090226

Palleråsen

090228

Prästbordet

090231

Skickja

090233

Svanamyren

090235

Söre, del av norra

090236

Åsen

090305

Bye, del av

090312

Halåsen

090316

Hölje

090322

Mo

090332

Smedsta

090337

Åsmundgården

090409

Fjällandet

090410

Greningeholm

090411

Greningen

090415

Hökbäck, del av

090423

Nyby

090621

Lillsjöhögen

090634

Sännsjölandet

090721

Lillsjöhögen, del av

090734

Sännsjölandet, del av

091035

Söre, del av norra

091036

Häradsgården servicehus

092005

Bye, del av

092015

Hökbäck, del av

092035

Söre, södra


Häggenås kommundel

100104

Fyrkälen

100113

Knutbränna

100118

Munkflohögen

100123

Storbränna

100305

Grötom

100308

Huse

100309

Häggesta, del av

100314

Kogsta, del av

100326

Svedje

100327

Österåsen

100403

Fagerland

100410

Högarna

100415

Korsmyrbränna

100420

Ollsta

100507

Halasjön

100517

Långkälen

100525

Storhögen

100601

Andersgård

100602

Backegård, del av

100606

Gungård, del av

100611

Högen, del av

100612

Jonsgård, del av

100616

Lassgård, del av

100619

Nygård, del av

100622

Stavsgård, del av

100624

Storgård, del av

100702

Backegård, del av

100706

Gungård, del av

100711

Högen, del av

100712

Jonsgård, del av

100716

Lassgård, del av

100719

Nygård, del av

100722

Stavsgård, del av

100724

Storgård, del av

101009

Häggesta, del av

101014

Kougsta, del av

101021

Prästbordet, del av


Norderö kommundel

110001

Backen

110002

Böle

110003

Hov

110004

Jällsta

110005

Lunderänget

110006

Prästbordet

110007

Tivarsgård

110008

Trusta

110009

Verkön

110010

Västandede

110011

Ålsta

110012

Önsta


Rest

990101

På församlingen skrivna Östersund

990102

På församlingen skrivna Frösön

990103

På församlingen skrivna Sunne

990104

På församlingen skrivna Näs

990105

På församlingen skrivna Lockne

990106

På församlingen skrivna Marieby

990107

På församlingen skrivna Brunflo

990108

På församlingen skrivna Kyrkås

990109

På församlingen skrivna Lit

990110

På församlingen skrivna Häggenås

990111

På församlingen skrivna Norderön

990201

Utan känd hemvist Östersund

990202

Utan känd hemvist Frösön

990203

Utan känd hemvist Sunne

990204

Utan känd hemvist Näs

990205

Utan känd hemvist Lockne

990206

Utan känd hemvist Marieby

990207

Utan känd hemvist Brunflo

990208

Utan känd hemvist Kyrkås

990209

Utan känd hemvist Lit

990210

Utan känd hemvist Häggenås

990211

Utan känd hemvist Norderön

999999

Odefinierad inom kommun

Alternativa statistikområden

Det är även möjligt att få statistik uppdelat på:

Kontakta i så fall Mia Jansdotter på 063-14 33 78.

Sidan uppdaterad 2023-10-27