Bostadsbestånd

Bostadbeståndet beräknas med hjälp av det årliga fastighets­taxerings­registret.

Bostadsbestånd i Östersunds kommun:

Hustyp

1990

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Flerbostadshus

19 324

20 623

20 941

21 065

20 936

21 021

21 143

2 1237

21 507

Småhus

9 986

10 324

10 348

10 447

10 628

11 068

11 118

11 201

11 513

Totalt

29 310

30 947

31 289

31 512

31 564

32 088

32 261

32 438

33 020

Från och med 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

I tidigare bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB.

Bostadsbestånd fördelat efter ägande

Småhus

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Bostadsbestånd småhus 2015:

Församling

Stat, kommun, landsting

Allmän­nyttiga bostads-företag

Kooperativa hyresrätts-föreningar

Bostads-rätts-föreningar

Fysiska personer

Svenska aktiebolag

Övriga juridiska personer

Östersund

177

8

0

138

3 085

48

6

Frösö, Sunne och Norderö

4

11

0

54

2 429

24

2

Näs

0

2

0

0

273

0

2

Lockne

0

0

0

0

572

1

1

Marieby

0

0

0

0

212

6

0

Brunflo

9

168

0

370

1 918

136

4

Häggenås-Lit-Kyrkås

3

0

0

18

1 438

74

5

Summa

193

189

0

580

9 928

289

20

Källa: SCB

Flerbostadshus

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Bostadsbestånd flerbostadshus 2015:

Församling

Stat, kommun, landsting

Allmän­nyttiga bostads-företag

Kooperativa hyresrätts-föreningar

Bostads-rätts-föreningar

Fysiska personer

Svenska aktiebolag

Övriga juridiska personer

Östersund

2

2 442

0

6 418

1 368

2 263

241

Frösö, Sunne och Norderö

28

951

8

1 390

732

541

24

Näs

0

19

0

0

13

34

0

Lockne

0

40

0

0

0

3

0

Marieby

0

0

0

0

0

0

0

Brunflo

1

1 266

0

1 054

89

476

0

Häggenås-Lit-Kyrkås

9

64

0

54

92

35

0

Summa

40

4 782

8

8 916

2 294

3 352

265

Källa: SCB

Övriga hus

Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempelbyggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Bostadsbestånd Övriga hus 2015:

Församling

Stat, kommun, landsting

Allmän­nyttiga bostads-företag

Kooperativa hyresrätts-föreningar

Bostads-rätts-föreningar

Fysiska personer

Svenska aktiebolag

Övriga juridiska personer

Östersund

1

12

0

15

132

244

45

Frösö, Sunne och Norderö

2

0

0

0

7

4

2

Näs

4

0

0

0

0

11

0

Lockne

0

0

0

0

3

0

0

Marieby

0

0

0

0

0

0

1

Brunflo

2

0

0

140

20

0

2

Häggenås-Lit-Kyrkås

5

0

0

0

5

4

3

Summa

14

12

0

155

167

263

53

Källa: SCB

Specialbostäder

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Bostadsbestånd Specialbostäder 2015:

Församling

Stat, kommun, landsting

Allmän­nyttiga bostads-företag

Kooperativa hyresrätts-föreningar

Bostads-rätts-föreningar

Fysiska personer

Svenska aktiebolag

Övriga juridiska personer

Östersund

200

395

0

74

25

111

53

Frösö, Sunne och Norderö

74

201

0

18

29

11

0

Näs

22

0

0

0

0

1

0

Lockne

0

0

0

0

0

0

1

Marieby

0

0

0

0

0

0

0

Brunflo

182

22

0

11

46

16

4

Häggenås-Lit-Kyrkås

68

0

0

0

1

0

15

Summa

546

618

0

103

101

139

73

Källa: SCB

Nybyggnation

Bostadsbestånd nybyggnation:

Hustyp

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

Flerbostadshus

501

149

22

0

66

76

264

Småhus

97

7

3

42

70

84

124

Totalt

598

156

25

42

136

160

388

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-02-23