Stadsdel Odenskog

Stadsdelen Odenskog är ett av Östersunds två industriområden. Det ligger i utkanten av staden, nordost om centrala Östersund mellan genomfartsleden E14, Odensala och Körfältet. Här finns bland annat köpcentret Lillänge och återvinningscentral.

Odenskog hör till området Södra Östersund som vi håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för: Södra Östersund

Snabbfakta

Avstånd till centrum: 3,5 kilometer

Vanligaste boendeformen: Småhus

Bostadsområden: Korsningen Fagerbacken/Krondikesvägen vid travet. 

Busslinjer: 1, 4 och 9

Om Odenskog

Skolor och barnomsorg

Förskolor i Odenskog

I Odenskog finns ingen förskola, det finns dock i direkt anslutning i utkanten av Körfältet.

Grundskolor i Odenskog

I Odenskog finns ingen skola, men här kan du se vilka grundskolor som finns i omkringliggande områden: Grundskolor

Jämför service

Kommunikationer

I Odenskog är de flesta bilburna, vilket ibland skapar en ansträngd trafiksituation. Då tar man sig smidigast fram med cykel. Genom stadsdelen löper flera cykelstråk vilket framgår på Cykelkartan. Pdf, 9.7 MB.

Odenskog trafikeras även av flera bussar. Mer information om dem hittar du här:

Stadsbussarna - Vy.se

Boende

Odenskog är ett utpräglat industriområde, men det finns ett bostadsområde i hörnet Fagerbacken/Krondikesvägen, mitt emot kvarteret Valhall i Marielund. Närmaste bostadsområden i angränsande stadsdelar är Körfältet, Marielund, Blomängen och Odensala.

Jobb och företag

I Odenskog finns många handelsföretag, särskilt i anslutning till Östersunds första köpcentrum Lillänge. Här finns också återvinningscentral, bilhandlare, och djursjukhus.

Natur och fritid

Folkets hus, Storsjöbadet och Östersundstravet ligger alla inom det geografiska området som tillhör Odenskog.

Odenskog gränsar till naturreservatet Lillsjön.

Allmän service

I Odenskog hittar du allmän service som exempelvis flera stora livsmedelsaffärer, bensinstationer, lunchrestau­ranger och café.

 

Lista över livs- och drivmedel i Odenskog:

Typ av service

Namn

Adress

Livsmedel

ICA Kvantum

Hagvägen 13, 831 48, Östersund

Livsmedel

COOP Forum

Chaufförvägen 27A, 831 48 Östersund

Drivmedel

Tanka

Fagerbacken 53, 831 48 Östersund

Drivmedel

Ingo

Hagvägen 1, 831 48 Östersund

Vård och omsorg

Eftersom Odenskog är ett utpräglat industriområde finns återfinns hälsocentral, tandvård och särskilt boende i angränsande stadsdelar.

Jämför service

Sidan uppdaterad 2024-02-28