Gröna obligationer

Närbild på blomkruka med liten planta

I Östersund vill vi att även kom­mande genera­tioner ska kunna njuta av en ren och väl­mående natur. Kommunen har beslutat att ligga i framkant på vägen mot ett hållbart samhälle. Östersunds kommun emitterar därför gröna obligationer för att finansiera investeringar i klimat­smarta, ekologiskt hållbara och energi­effektiva projekt.

Själva begreppet grön obligation är utveck­lat av SEB i samarbete med Världs­banken. Begreppet användes första gången 2007 och syftar till att ta fram finansiering till miljö­­inriktade investerings­projekt.

Den stora skillnaden mellan en vanlig och en grön obligation är att transparensen är högre och emitteten måste visa på vad pengarna investeras i.

Mer om kommunens klimatprogram och strategi

Ramverket

Östersunds kommuns gröna obligationer finansierar projekt som uppfyller de krav som satts upp i ramverket. Gröna projekt kan genom­föras inom följande områden:

  • Förnybar energi
  • Energieffektivisering
  • Hållbara transporter
  • Utbyte av fossila råvaror
  • Energieffektiva lokaler och bostäder
  • Avfallshantering
  • Vatten- och avlopps­vatten­hantering
  • Klimat­anpassnings­åtgärder
  • Kollagring
  • Miljöåtgärder

Östersunds kommunkoncerns gröna obligationer kommer inte att finansi­era kärnkraft eller fossil­bränsle­baserade projekt.

Ramverket för gröna obligationer Pdf, 264.5 kB.
Green Bonds Framework (in English) Pdf, 349.7 kB.

Gröna projekt

Här beskrivs i korthet de gröna projekt inom Östersunds kommun­koncern som finansieras med hjälp av gröna obligationer.

Gröna projekt inom Östersunds kommunkoncern:
ProjektkategoriKategori
Hållbara transporterLadd­infra­struktur för elbussar och elbilar
Cykelvägar
Energieffektiva lokaler och bostäder

Remonthagen
Tallåsen
Förskola Jägarvallen

Förskola Remonthagen

Förnybar energi

Mullbergs vindpark

Sjisjkas vindpark

Hocksjön vindpark

Hissmofors och Duved vattenkraft

De kommunala bolagen och deras arbete för ett hållbart samhälle

Jämtkraft

Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och Norden som marknad. Vi började med för­nybar elproduktion redan 1889 och vi hämtar vår drivkraft i naturen om­kring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen. Och vi arbetar för att omvandla kraften från de förnybara energi­källorna till hållbar el.

Hos oss kan du köpa el i hela Sverige, bor du i Jämtland kan du även nyttja vår fjärrvärme och vårt elnät. Vi gör vad vi kan för att bidra till ett lite mer hållbart samhälle och i vår affärsmodell ingår miljö, människor och ekonomi, i morgon också.

Östersundshem

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3 800 hyreslägenheter. Fram till år 2025 planerar bolaget att bygga 1650 nya hem, i olika upplåtelse­former. Bolaget har dessutom ett brett samhällsengagemang där de tar ansvar för såväl integration som en hållbar miljö. Östersundshem – vi utvecklar världen!

Bolagets värdegrund: Mod, glädje, ansvar. 

Granskning och uppföljning

Vårt arbete med gröna obligationer är granskat av det norska forsk­nings­institutet Cicero.

Här publiceras årligen det invest­erar­brev som sammanfattar vilken positiva klimat- och miljöpåverkan som har genererats eller förväntas uppstå som ett resultat av de projekt som är finansierade inom Öster­sunds kommuns ram för gröna obligationer.

Effektrapportering Gröna obligationer 2021 Pdf, 1.3 MB.

Effektrapportering Gröna obligationer 2020 Pdf, 2.9 MB.

Effektrapportering Gröna obligationer 2019 Pdf, 1.5 MB.

Effektrapportering Gröna obligationer 2018 Pdf, 1.6 MB.

Second Opinion on Östersund Muncipality's Green Bond Framework Pdf, 502.4 kB.

For information in English

For information in Enligh or translation of the Green Bonds Impact Report, please contact:

Climate Coordinator
Anne Sörensson
+46 (0)63-14 46 61

Head of Finance
Erik Sundberg
+46 (0)63-14 48 50

Sidan uppdaterad 2022-08-23