Elbussar

Foto på en elbuss vid ändhållplatsen i Torvalla Centrum.

Östersunds kommun satsar på miljövänliga elbussar. Det gör vi för att kunna nå kommunens mål att bli fossilbränslefria och energieffektiva till 2030. Elbussarna körs på lokalproducerad och förnybar el.

Sedan mars 2018 rullar elbussar på Östersunds gator. Nu finns det totalt tio elbussar i trafik. Elbussarna ingår i ett så kallat klinikprovsavtal mellan Vy Buss, tidgare Nettbuss, och Scania. Det går ut på att bussarna är den del i en testverksamhet - fast i ordinarie verksamhet.

Östersunds kommuns satsning på elbussar sker i samarbete med Vy Buss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft, Trafikverket och Krokoms kommun.

Elbussarna bidrar till en attraktivare stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, vilket är välkommet för både resenärer, chaufförer och närboende. Dessutom har de en lägre klimatpåverkan än dagens bussar. 

Hur fungerar elbussarna?


På ändstationerna för linje 6, i Torvalla och Brittsbo, byggdes det under 2017 laddstationer. Dessa kompletterades under 2020 med laddstationer i Valla och Odenskog för linje 1 och 9. Elbussarna laddas där i cirka sex minuter via en så kallad pantograf. Det är Östersunds kommun som bygger laddningsstationerna, med stöd från Trafikverkets Stadsmiljöavtal som syftar till att skapa hållbara städer.

Elbussarna har nu rullat i Östersund i snart tre år och har utsatts för både väldigt kalla temperaturer under vintern och väldigt varma temperaturer under sommaren och de har fungerat mycket bra.

Vart går nya linje 6, elbusslinjen?

Elbussarna trafikerar linje 6 och har ungefär samma sträckning som gamla linje 6 hade från Torvalla till centrum. Från centrum har nya linje 6 ersatt gamla linje 2 till Lugnvik, och har sedan förlängts från Lugnvik till Sånghusvallen och Brittsbo. Linje 6 har cirka 100 avgångar varje dag.

Elbussar trafikerar även linje 1 och 9 mellan Odenskog och Valla vissa tider.

Nya laddstationer och fler elbussar

Under 2020 har nya laddstationer byggts i Valla och Odenskog med stöd av Trafikverkets Stadsmiljöavtal.

I slutet av augusti 2021 kom också fler nya elbussar. På linje 6 mellan Torvalla och Brittsbo och på linje 1 och 9 rullar nu sammanlagt 10 stycken elbussar.

Tidslinje

2016: Hållplatsen i Brittsbo började byggas.

2017: Laddstationerna på ändhållplatserna byggdes.

2018: Tre elbussarna togs i bruk och elbusslinjen invigdes.

2019: Ytterligare tre elbussar togs i bruk

2020: Laddstationer i Valla och Odenskog byggs.

2021: Fyra nya elbussar har tagits i bruk. Nu rullar totalt tio stycken på linje 6, samt vissa tider även på linje 1 och linje 9.

Sidan uppdaterad 2023-09-26