Varifrån kommer pengarna?

Kommunens inkomster består i huvudsak av tre delar: kommunalskatt, verksamhetsintäkter och statliga bidrag. Kommunalskatten står för största delen av inkomsterna.

Kommunalskatt

I stora drag finansieras kommunen till 65% av skatteintäkter. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt invånarna betalar ingår även skatt till Region Jämtland Härjedalen. Skatten till kommunen och regionen ser ut som tabellen nedan visar. Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp. 

Skattesats i Östersunds kommun (i kronor per intjänad hundralapp):


Kommunen

Regionen

Totalt

2024

22,02

11,70

33,72

2023

22,02

11,70

33,72

2022

22,02

11,70

33,72

2021

22,02

11,70

33,72

2020

22,02

11,70

33,72

2019

22,02

11,20

33,22

2018

22,02

11,20

33,22

2017

22,02

11,20

33,22

2016

22,02

11,20

33,22

2015

22,02

11,20

33,22

2014

22,37

10,85

33,22

2013

22,37

10,85

33,22

2012

22,37

10,60

33,22

2011

22,37

10,60

32,97

2010

22,37

10,60

32,97

I Sverige 2024 är medeltalet 32,37 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Statliga bidrag

De statsbidrag som kommunerna får består dels av allmänna stadsbidrag som kommunerna bestämmer över själva, dels av riktade stadsbidrag , det vill säga pengar som endast får användas för speciella ändamål. Statsbidragen motsvarar cirka 10% av kommunens intäkter.

Verksamhetsintäkter

Cirka 25% av kommunens intäkter består av avgifter och taxor från olika tjänster, så som vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg.

Sidan uppdaterad 2024-04-08