Finansiering och rating

Kommunen lånar upp kapital direkt på kapitalmarknaden via certifikat och obligationsprogram. Dessa program kan pensionsbolag, banker och övriga investerare placera kapital i. Denna typ av finansiering är billigare för kommunen än traditionella banklån. Merparten av de upplånade medlen vidareutlånas via kommunens internbank till kommunens bolag.

Finansieringsprogram

Certifikat

 • Ledarbank: SHB
 • Emissionsinstitut: SHB, Nordea, SEB, Swedbank, DNB
 • Rambelopp: 3 miljarder svenska kronor
 • Rating: K-1 / A-1+
 • Löptid: Minst en dag men kortare än ett år.

Obligationer, MTN-program (Medium Term Note)

 • Ledarbank: SHB
 • Emissionsinstitut: SHB, Nordea, SEB, Swedbank, DNB
 • Rambelopp: 8 miljarder svenska kronor
 • Rating: AA+
 • Löptid: Lägst ett år och högst 15 år

Rating

För att erhålla bra villkor på upplåningen har kommunen via ratinginstitutet S&P Global Ratings erhållit ett kreditbetyg. Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalnings­förmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas rating.

En stabil och hög rating är en viktig faktor för Östersunds kommuns tillgång till kostnadseffektiv upplåning.

Vårt nuvarande kreditbetyg:

 • Långfristig: AA+
 • Kortfristig: K-1 / A-1+
 • Framtidsutsikter (outlook): Stabil

S&P Global Ratings motivering:

 • Exceptionellt god likviditet
 • Mycket stark ekonomi
 • Extremt förutsägbart och stöttande ramverk för kommunsektorn
 • Måttlig skuldnivå
 • Kommunens starka finansiella resultat och styrning utgör ytterligare stöd för ratingen 
Sidan uppdaterad 2024-04-24