Bygglovsprocessen steg 1: Ansökan

Var ute i god tid med din ansökan, att få ett bygglov kan ta över tio veckor. Tiden räknas från det att ärendet är komplett - alltså när vi har fått alla handlingar och uppgifter.

Du söker bygglov via vår e-tjänst, i den får du hjälp med vilka uppgifter och handlingar som krävs för just ditt ärende så du skickar in den komplett på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kontaktar du kundcenter.

Tips! Om din ansökan är digital, ifylld med rätt uppgifter och har rätt handlingar bifogade går din bygglovsprocess snabbare. På sidan Ritningar och handlingar finns mer information.