Praktik och exjobb hos Strategi och styrning

Studerar du på universitet och vill göra praktik eller examensarbete med anknytning till strategi, kvalitetsarbete eller styrning? På Område Strategi och styrning arbetar vi med att förbättra effektiviteten i kommunens resurs­användning och måluppfyllelse.

Praktikplatser

Vi tar emot praktikanter året om utifrån behov och möjlighet att ta emot.

Vilka arbetsuppgifter kan ingå i praktiken?

Alla förekommande arbetsuppgifter såsom handläggning och utvecklingsarbeten.

Examensarbeten och uppsatser

Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatser kopplat till vår verksamhet och aktuella utvecklingsområden.

Anmäl intresse

Maria Werner Gabrielsson, maria.werner@ostersund.se

Område Strategi och styrning

Område strategi och styrnings uppdrag är att analysera och förbättra effektiviteten i kommunens resurs­användning och måluppfyllelse. Strategi och styrning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och i uppdraget ingår också att:

  • stötta, rådgiva och driva på verksamheten
  • samverka med externa aktörer och myndigheter
  • ansvar för och utveckling av kommunens övergripande kvalitetsarbete
  • handlägga ärenden och driva olika kommunövergripande projekt.
Sidan uppdaterad 2023-01-03