Praktik och exjobb hos Kommunkansliet

Studerar du samhällsvetenskap, förvaltningsjuridik eller eller något annat med koppling till den demokratiska processen och offentlig förvaltning? På Kommunkansliet arbetar vi med stöd till tjänstepersoner och förtroendevalda genom nämndadministration, registratur, administrativt stöd, informationsförvaltning, arkiv och allmänna val. Vi tar emot praktikanter i mån av tid och tar gärna emot förslag på examensarbeten och uppsatser.

Praktikplatser

Universitetsstudenter; samhällsvetare, förvaltningsjuridiska programmet, arkiv- och informationsvetenskap.

Vilka arbetsuppgifter kan ingå i praktiken?

Arkivarbete, registratur, utredningar, hantera sammanträden och övrig administration.

Examensarbeten och uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Östersunds kommuns utveckling. Just nu ser vi ett behov av mer kunskap inom informationshantering.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse till Anna Backlund

Om Kommunkansliet

Område Kommunkansli arbetar med stöd till tjänstepersoner och förtroendevalda genom nämndadministration, registratur, administrativt stöd, informationsförvaltning, arkiv och allmänna val.

Sidan uppdaterad 2023-01-16