Praktik och exjobb hos Kommunikation

Läser du till kommunikatör, språkkonsult eller något annat inom kommunikation på högskola eller universitet? Vi erbjuder praktik inom kommunikationsområdet när det finns behov och vi har möjlighet att ta emot dig. Hos oss jobbar 14 kommunikatörer med uppdraget att hjälpa kommunens verksamheter att nå sina mål.

Gruppbild på femton medarbetare på kommunens kommunikationsavdelnig

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Språkkonsult

Vi tar emot praktikanter året om men vårterminen brukar vara extra populär då det finns möjligheter till sommarvikariat om praktiken slår väl ut.

För att få en bra inblick i hur det är att jobba som kommunikatör inom offentlig verksamhet brukar det vara effektitvt att skugga någon av områdets medarbetare. Här har du också möjlighet att själv till exempel skriva, fotografera, filma, göra kommunikationsplaner eller jobba med webb och SiteVision. Beroende på hur din praktik är upplagd och hur det ser ut hos oss kan det finnas möjlighet att specialisera dig utifrån ditt eget intresseområde. 

Examensarbeten och uppsatser

Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatser.

Anmäl intresse

Kontakta kommunikationschef Eva Larsson

Om Område kommunikation

Område kommunikation består av 14 kom­mu­ni­katörer med olika ansvars­om­råden och kompe­tenser. Varje förvalt­ning inom kommunen har en kommunikatör knuten till sig som vägleder till specialist­kompetenser inom olika områden.

Område kommunikation tillhör Kommunlednings­förvaltningen och uppdraget är kort sagt att bidra till framgång och hjälpa kommunens verksamheter att nå sina mål.

Kommunikatörerna stöttar cheferna i deras kommunikations­ansvar och verkar för att vi tillsammans ska skapa medborgarnytta, effektivitet och kvalitet.

Område kommunikation har ett ett övergriande ansvar för att vårda och utveckla varumärket Östersund ur tre perspektiv; organisationen, arbetsgivaren och platsen. Vi har en samordnande, stödjande och rådgivande roll i kommunikationsfrågor, samtidigt som vi utvecklar kommunikationsarbetet och tillhandahåller styrdokument, strukturer och praktiska verktyg för kommunikation.

Vi leds av kom­muni­ka­tions­chef Eva Larsson och biträdande kommunikationschef Karin Lenke.

Hos oss finns speci­a­listkompetens inom följande områden:

 • Kriskommunikation
 • Medie­kom­munikation
 • Sociala medier
 • Kom­munikations­­plan­e­ring
 • Pro­filering och varumärke
 • Text och klarspråk
 • Grafisk profil
 • Form­givning
 • Foto och rörlig bild
 • Webb
 • Tillgänglighet
Sidan uppdaterad 2023-01-03