Utveckling Torvalla

Torvalla är en stadsdel som både behöver och kan utvecklas på massor av sätt. Därför har Östersunds kommun tagit fram en utvecklingsstrategi för stadsdelen, alltså en plan som beskriver vad som ska göras i Torvalla fram till år 2030. Strategin kallas Strategi Utveckling Torvalla.

Strategin har vi tagit fram tillsammans med er som bor och arbetar i Torvalla; barn, ungdomar, vuxna, äldre, företag, skolor, fritidshem, bibliotek, fastighetsägare, föreningar, organisationer och många fler.

Under hösten 2020 frågade vi er hur ni tycker att Torvalla behöver utvecklas, vilka behov som finns och vad ni tycker att vi ska fokusera på. Det gav oss ett bra underlag för att ta fram Strategi Utveckling Torvalla.

Beslutet att godkänna strategin "Strategi Utveckling Torvalla 2021-2030 Pdf, 228.3 kB." fattades av Kommunfullmäktige den 18 november 2021. Du hittar strategin bland länkarna nedan, tillsammans med en populärversion av samma strategi Pdf, 2.9 MB. och en bakgrundsrapport, där du kan läsa mer om resultaten från de olika dialogerna Pdf, 12.2 MB..

En blå betongvägg, med en port som öppnar sig mot en typiskt skandinavisk skogsstig.

På gång

Satsningar 2024

Kommunen avsätter 35 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under 2024. Pengarna kommer att gå både till investeringar och utökad verksamhet. Bland annat till att skapa fler trevliga och inkluderande mötesplatser och utemiljöer. Detta både genom att skapa nya, samt att förbättra de som redan finns. Pengarna gör det även möjligt att exempelvis arbeta för ökad trygghet på dessa platser samt att utveckla möjligheter för företagande.

Nytt elljusspår i Torvalla

Östersunds kommun kommer under vintern 2024 att påbörja arbetet med ett nytt elljusspår i Torvalla.

Spåret kommer att vara belyst från skymmning till cirka 22:00, dras ungefär en gång i veckan (som övriga spår i kommunen) och vara runt 3 kilometer långt.

Förhoppningen är att spåret ska vara klart till vintern 2024/2025.

Det första steget är att vi gallrar skogen i området och fäller träden som står i spårets dragning. Det kommer vi att börja med nu under vintern 2024.

Medborgardialog!

Har du synpunkter eller frågor? Välkommen till medborgardialogen på mötesplats Torvalla, onsdagen den 7 februari klockan 18:00-19:00.
Vi bjuder på kaffe/te och en vegetarisk gluten- och laktosfri macka.

Anmäl dig genom att mejla till jens.tiren@ostersund.se, skriv ”Torvalla elljusspår” i ämnesraden.
Sista anmälningsdag är 5 februari.

När: onsdag 7 februari, klockan 18:00-19:00
Var: Mötesplats Torvalla (Centrumhuset, Barkvägen 2)
Sista anmälan: 5 februari.

Har du inte möjlighet att komma är du välkommen att mejla in dina synpunkter till: jens.tiren@ostersund.se. Skriv ”Torvalla elljusspår” i ämnesraden.

Flygfoto över Torvalla med det nya elljusspåret inritat i rött.

Klicka på bilden för att öppna en större version.

Konstgräs och belysning på Råplan

Östersunds kommun kommer under 2024 att lägga konstgräs samt installera belysning på den befintliga fotbollsplanen Råplan som ligger nedanför Torvallaskolan.

Tyck till!

Har du synpunkter eller frågor? Mejla in dina synpunkter till: eveline.vito@ostersund.se. Skriv ”Råplan” i ämnesraden.

Ny mötesplats för ungdomar

Under 2024 ska det startas en ny mötesplats i Torvalla med ungdomar och unga vuxna som målgrupp. Det var det största önskemålet från ungdomarna när vi hade dialoger i Torvalla under 2020 och 2021. Kommunen utreder just nu i vilka lokaler och hur mötesplatsen ska drivas.

El Sistema

Kulturskolan ska utveckla sin verksamhet i El Sistema på fler skolor i Torvalla. El Sistema är en form av klassundervisning i musik. Idag har Kulturskolan El Sistema på Mimergården men ska 2024 även starta på Ängsmogården.

Rädda barnen och Hej Främling

Kommunen har förlängt sitt IOP (Ideellt offentligt partnerskap) med Rädda barnen med ett år till. Hej Främling arbetar också vidare i Torvalla. De har aktiviteter som lovaktiviteter, en företagslots, frukostklubb på Torvallaskolan, ordnar tjej- och killforum samt kvinnoforum, genomför Hej-Granne med syfte att lära känna sina grannar och mycket mer.

Platsutveckling

Tillsammans med Destinationsbolaget, fastighetsägare och civilsamhället har kommunen startat ett arbetet med platsutveckling i Torvalla. I början fokuserar vi på hur vi kan göra Torvalla centrum och centrumhuset mer levande och attraktivt.

Det här har hänt i utveckling Torvalla

Samtal och intervjuer

 • Under hösten 2020 genomförde vi telefonintervjuer med vuxna om hur de vill att framtiden ska se ut i Torvalla.
 • Vi genomförde en workshop med tjejer i åldern 12-15 år då man hade fokus på vad som redan var bra och vad som kunde blir bättre i Torvalla.
 • Projektet har lagt mycket fokus på att samtala med ungdomar i Torvalla. Under november och december har en ungdomscoach träffat ett 70-tal ungdomar i Torvalla. Hej Främling har varit i Torvalla under sex tillfällen i november och december och pratat med ett 30-tal ungdomar. Detta har varit väldigt värdefullt! 
 • Vi har också lagt ut frågor på "Torvalla anslagstavla" på Facebook om vad ni som bor i Torvalla tycker är viktigt att utveckla. Många har tyckt till och vi har fått bra svar.
 • En del har också skickat mejl till vår mejladress för projektet och lämnat mer utförliga synpunkter, vilket har varit väldigt värdefullt.
 • Vi också tagit del av Kundcenterärenden och medborgarförslag som har lämnats in till kommunen av medborgare.

Trygghetsvandring

Den 21 oktober genomförde projektet en trygghetsvandring i Torvalla för att prata om hur Torvalla skulle kunna bli en tryggare, trevligare och säkrare plats.

Övriga möten

Under hösten har projektgruppen även haft möten med dessa:

 • Fritidsgården i centrum
 • Fritidsgården i Ängsmon
 • Företagen
 • Fastighetsägare
 • Svenska kyrkan
 • Djur- och kulgården
 • Familjecentralen
 • Pensionärsrådet
 • PRO
 • Tillgänglighetsrådet
 • Skolläkare, skolsköterska och studievägledare för grundskolorna
 • ABF
 • Förskolan Lillfjället
 • Förskolan Jägargården
 • Förskolan Kärven
 • Idrottsföreningar
 • Nattvandrarn

Undersökningar

 • Vi har skickat ut en enkät till alla elever på Torvallaskolan och vi har tagit del av resultatet från en enkätundersökning bland äldre i Torvalla.
 • På hemsidan har vi gjort en digital upplevelsekarta för att få reda på vad privatpersoner tycker om olika platser i Torvalla och vi har fått in över 100 svar. Där har man fått svara på vart man går om man vill röra på sig, göra en utflykt eller få lugn och ro och hur man upplever tryggheten i Torvalla.

Utvecklingsområden

Strategin innehåller sju utvecklingsområden som vi behöver arbeta långsiktigt med i Torvalla:

 • Delaktighet och inflytande
 • Attraktivitet och tillgänglighet
 • Trygghet
 • Företagande
 • Bostäder
 • Hälsa och välmående
 • Service och information

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, samordnare på Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2024-05-03