Aktuella kallelser och protokoll

Vid möten i kommunfullmäktige, kommun­styrelsen och nämnderna förs protokoll. I protokollen kan du läsa vilka ärenden som behandlats, få en kort beskrivning av ärendet, ta del av olika framförda förslag och vad som beslutats.

Kommunfullmäktige

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Kommunfullmäktiges aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen och utskott

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Kommunstyrelsens, arbetsutskottets och integrationsutskottets aktuella sammanträden.

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet

Integrationsutskottet

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Barn- och utbildningsnämndens aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Kultur- och fritidsnämndens aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och samhällsnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Miljö- och samhällsnämndens aktuella sammanträden.

Protokollet från senaste sammanträdet samt handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Socialnämndens aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utförarstyrelsen

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Utförarstyrelsens aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Vård- och omsorgsnämndens aktuella sammanträden.

Vård- och omsorgsnämnden har öppna möten, vilket betyder att du är välkommen att komma och lyssna.

Vid mötet den 19 juni 2018 är du välkommen till Domsalen i Rådhuset för dragning av beslutsärenden kl. 8.30-10.10 och under besluten kl. 10.25-10.40.

Protokoll och kallelser från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Överförmyndarnämndens aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden

Här finns möjlighet att ladda hem handlingar till Valnämndens aktuella sammanträden.

Handlingar från tidigare sammanträden hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2018-06-12