Godkända avfallsentreprenörer

Här är alla entreprenörer som vi hittills godkänt för avfallshämtning. Du som är fastighetsägare till bostadshus eller privatperson kontaktar lämplig entreprenör för hämtning av ditt avfall.

Dessa entreprenörer uppfyller de regler och villkor som vi har för att ditt avfall ska kunna behandlas och transporteras enligt svensk lag.

Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive kategori.

Listan uppdateras så fort en entreprenör blivit auktoriserad (godkänd).

Läs mer om du vill veta mer om vad auktorisation är, eller vill bli godkänd för avfallshämtning.

Förpackningar och returpapper från 2024-01-01

Denna tjänst kan fastighetsägare till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter beställa.

Här är länkar till e-postmeddelanden för att ta kontakt.

Bra att veta

 • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
 • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024. Maxtaxan är 200 kronor (inklusive moms) per tömning och behållare för 2024.
 • Har du redan avtal med ett företag som är auktoriserat här så kommer avtalet att fortsätta gälla.

Information om rabatt för flerbostadshus med full sortering finns här.

Grovavfall

Dessa tjänster gäller grovavfall från hushåll, ej från verksamheter.

Fastighetsägare till en- och flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, specialbostäder samt privatpersoner kan beställa hämtning av:

 • Skrymmande avfall (Avfall som är för stort för att läggas i en soppåse i den vanliga insamlingen av restavfall)
 • Skrymmande elektronik (Avfall som är för stort för att läggas i miljöskåpen i butikerna eller som samlas in i en behållare på över 50 liter)
 • Ej återvinningsbart t.ex. glas porslin, gips, keramik (avfallstypen kallades tidigare deponi eller restavfall)
 • Trädgårdsavfall inklusive en tjänst för hämtning av invasiva växter

Bygg och rivningsavfall kan bara beställas av privatpersoner

 • Bygg och rivningsavfall från privatpersoner som bygger och river själva.

Här är länkar de godkända entreprenörerna för att ta kontakt.

Bra att veta

 • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
 • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024.

Tömning av fettavskiljare och sugbart latrin, från 2024-01-01

Denna tjänst kan fastighetsägare som har fettavskiljare beställa. Det kan också vara den som tillhandahåller latrintankar till toaletter utan vattenspolning t.ex. bajamajor och byggtoaletter.

 • Avloppsservice Godén och Byström AB, 063 - 10 90 00, e-post: info@avloppsservice.se
 • Reaxcer AB, 063 - 57 45 00, e-post: info@reaxcer.se

Bra att veta

 • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
 • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024.
Sidan uppdaterad 2024-04-16