Skolbygget: Lövsta skola

Vi planerar att bygga en ny F-6 skola för 350 elever på Lövsta - mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Aktuellt just nu

Just nu pågår detaljplaneprocessen och skissarbeten för skolbyggnaden och utemiljön.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 11 mars till och med den 5 april 2024.

Här kan du ta del av granskningshandlingarna

Den 12 mars fattade Kommunstyrelsen beslut om investeringen. Investeringen ska slutgiltigt beslutas av Kommunfullmäktige.

Det här ska vi göra

Planen är att den nya skolan på Lövsta blir en två-parallellig F-6 skola för 350 elever. Det innebär att skolan rymmer två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6.

Kommunen planerar även för en fullstor idrottshall på befintliga tennisplaner. Befintligt gång- och cykelvägnät byggs ut i området för att säkerställa att barn får en säker väg till sin skola.

Skolbyggnaden blir i två till tre plan där delar av skolan ligger i souterräng, då området är mycket kuperat.

När skolan står klar kommer den till att börja med att agera evakueringsskola vid ombyggnationen av Vallaskolan och Östbergsskolan.

Under delar av dessa perioder kommer skolan på Lövsta att kompletteras med tillfälliga evakueringsmoduler. Mer information om Vallaskolan och Östbergsskolan kommer att läggas ut längre fram.

Området

Norr om fotbollsplanerna på Lövsta IP ligger idag äldre verkstads- och förrådsbyggnader som planeras att rivas för att göra plats för den nya skolan. Målet är att hela området ska upplevas som en helhet där skolområdet skulle kunna nyttjas för aktiviteter som hör till idrottsplatsen utanför skoltid och tvärtom.

Vy över de tänkta skolan med sporthallen snett nedanför. Bakom och runt skolan finns träd och kuperad terräng.Förstora bilden

Vy över nya Lövstaskolan. Klicka på bilden så förstoras den.

Förstora bilden

Här är en skiss över Lövstaområdet med den nya skolan och idrottshallen samt omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Interiör och vyer

Här ser du några interiör- och vybilder av den planerade skolan med idrottshall.

När?

Bygget beräknas starta våren 2025.

Varför?

Behovet av nya och renoverade lokaler på Frösön är stort. I maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om dokumentet ”Slutrapport fullmäktigeberedningens skolstruktur". Där kan man läsa att målbilden för Frösön är att Arnljotskolan avvecklas. Och att kommunen istället bygger en F-6 skola mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Den nya skolan på Lövsta kommer till att börja med fylla en viktig funktion som evakueringsskola vid planerade ombyggnationer av Vallaskolan och Östbergsskolan.

Sidan uppdaterad 2024-03-13