Skolbygget: Brunflo Södra

Senast juni 2024 ska Kommunfullmäktige besluta om var den andra skolan, utöver Fåker skola, ska vara placerad i området.

Aktuellt just nu: Beslut är fattat av barn- och utbildningsnämnden

Den 26 april fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att Fåker skola ska vara kvar. Nämnden beslutade också om fortsatt utredning över var skola nummer två ska ligga området Fåker, Tandsbyn och Ångsta. Informationen kommer att uppdateras löpande.

Arbetet med att se över strukturen handlar om att ta reda på hur barn och elever ska fördelas för att få bästa möjliga förutsättningar för en god utbildning i ändamålsenliga lokaler. Till exempel hur många förskolor och skolor som ska finnas och var de ska vara.

Många förskolor och skolor i kommunen har stora underhållsbehov. Vi behöver därför ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och skolstruktur inför kommande år.

Med det menar vi att:

  • Alla barn och elever ska få plats i förskola och skola
  • Barn och elever ska få bästa möjliga förutsättning till en god utbildning
  • Pedagogerna ska få en hållbar arbetssituation och möjlighet att undervisa i ändamålsenliga lokaler
  • Barn, elever och pedagoger ska få fräscha lärmiljöer

Hur ser arbetet ut?

Dialogkvällar med vårdnadshavare genomförda

I januari 2022 genomförde de förtroendevalda tre dialogkvällar med vårdnadshavare i Fåker, Ångsta och Tandsbyn. Under dialogen fick vårdnadshavarna information om de utmaningar som finns i nuläget och möjlighet att lämna synpunkter.

Uppslutningen från vårdnadshavarna var god och det fanns stort intresse av att lämna synpunkter.

Dialogen skedde digitalt med anledning av coronapandemin.

Sidan uppdaterad 2024-02-01