Felanmälan av utemiljön

Illustration: Ett dass med trasig dörr, en nedklottrad parkbänk, en vintercyklare etc. mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att komma till Felanmälan

Allt som kommunen ansvarar för på gator och torg och i parker, och som brukar fungera men som plötsligt inte fungerar längre; det vill vi ha vetskap om. Det kan vara slocknade gatlyktor, nedskräpning, potthål i asfalten etc. Vi är tacksamma om du felanmäler sådana fel i kommunens e-tjänst för felanmälan av utemiljön.

Här kommer du till Felanmälan av utemiljön
Tips! Spara Felanmälan som bokmärke, snabbval eller vad det nu kan heta i din webläsare i mobilen.

En felanmälan resulterar sällan i en omedelbar åtgärd. Många av våra åtgärder utför vi utifrån redan fastställda, schemalagda rutter och underhållsplaner som utgår ifrån

  • de resurser vi har
  • ett effektivt och miljövänligt arbetssätt
  • likställighetsprincipen - det vill säga att kommunmedborgare, som befinner sig i samma situation, ska behandlas lika

Men din felanmälan är ändå mycket värdfull för oss när vi planerar vårt arbete. Det är ofta det enda sättet för oss att få kännedom om att något är fel.

Fara för liv eller egendom?

En trasig gunga, ett träd som håller på att falla eller en översvämning på grund av vatten från kommunal mark kan medföra personskador eller skador på egendom. Det vill vi veta så att vi omgående kan åka ut och åtgärda felet. Felanmäl akuta fel i e-tjänsten men ring också. Numret får du i e-tjänsten.

Ett fel åt gången

När du felanmäler ett fel i vår e-tjänst har du möjlighet att lämna kompletterande upplysningar i fri text. Vi är tacksamma om vi får veta så mycket som möjligt om felet.

Men ytterligare felanmälningar, önskemål eller andra ärenden kan vi inte ta emot där. Gör en ny felanmälan. Och gäller det ett önskemål eller liknande ärende; ring eller skriv till kommunen.

En bild säger mer än tusen ord

Ta gärna en bild av felet och skicka med din felanmälan. Det besparar oss en inspektionsresa.

Tack på förhand!

Här kommer du till Felanmälan av utemiljön

Önskemål och andra ärenden

Önskemål

Har du ett önskemål om fler skräpkorgar, förbättringar i gatumiljön eller en ny lekpark? Då finns det andra vägar:

Brister i tillgängligheten

Upplever du brister i tillgängheten på allmänna platser och i publika lokaler?

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Skadeståndsanspråk

Om kommunen har orsakat personskada eller skada på privat egendom kan du

Ansöka om skadestånd

Sidan uppdaterad 2023-04-11