Blanketter hos överförmyndaren

För dig som är god man eller förvaltare

NYHET – e-tjänsten Valter

Nu finns möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning och begära uttag från spärrat konto digitalt via vår e-tjänst Valter.

Gå direkt till e-tjänsten Valter

Läs mer om e-tjänsten Valter och ta del av utbildningsmaterial

Årsräkning

Tillgångsförteckning

Redogörelse

Omprövning av förvaltarskap

Sälja bostadsrätt eller fastighet

Överförmyndarspärr

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-23