Färdtjänst

Foto: Vy mot Östersund med Frösöbron och Arctura

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som hindrar dig från att resa med vanlig buss. Färdtjänst får du för resor inom Östersunds kommun.

För att få färdtjänst från Östersunds kommun ska du

 • ha en funktionsnedsättning som gör det mycket svårt för dig att resa med vanlig buss i reguljärtrafik (stadsbussarna eller landsbygdsbussarna) och
 • ha funktionsnedsättningen under minst tre månader och
 • vara folkbokförd i Östersunds kommun

Kommunen har rätt att dra in ditt färdtjänsttillstånd om du, flera gånger och på ett allvarligt sätt bryter mot reglerna för färdtjänst.

Färdtjänst regleras i Lagen om färdtjänst (1997:736)

Så här fungerar färdtjänst

Du åker färdtjänst med taxi som du beställer. Har du ett busskort för färdtjänst kan du använda färdtjänst för att resa med vanliga bussar i reguljärtrafik.

Vart kan jag resa med färdtjänst?

Du får resa med färdtjänst vart du vill inom Östersunds kommuns gränser.

Se kommunkartan på kartor.ostersund.se

Vill du resa över kommungränsen till ett resmål i en annan kommun ska du söka riksfärdtjänst.

Resor inom en annan kommun

Om du har färdtjänst i Östersunds kommun, och vill tillbringa en kortare tid i en annan kommun, kan du ansöka om att få göra ett begränsat antal resor i den andra kommunen.

Det är till Östersunds kommun du ska vända dig om du vill ansöka om att få resor i en annan kommun, se nedan Ansök om färdtjänst.

Vilka resor kan jag göra med färdtjänst?

Du får använda färdtjänst för nästan alla slags resor inom kommunen, till exempel resor till och från arbetet, resor för att uträtta ärenden eller nöjesresor. Resor i samband med förebyggande hälsovård som exempelvis hälsoundersökning, vaccination eller besök hos tandhygienist kan du också göra med färdtjänst.

Vilka resor kan jag inte göra med färdtjänst?

Du får inte använda färdtjänst för

 • resor på uppdrag av din arbetsgivare eller för ditt eget företag
 • resor i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling som exempelvis sjukgymnastik samt tandvård - dessa räknas som sjukresor

Läs om reglerna för sjukresor i Jämtlands län på www.1177.se
eller ring
Reseservice på Region Jämtland Härjedalen
0771-82 00 83

Färdtjänst med taxi

Foto: Två kvinnliga resenärer i en färdtjänsttaxi

Du ska alltid använda säkerhetsbälte i taxin. Det är du själv som har ansvar för att du sitter fastspänd under resan.

Vilka tider kan jag göra färdtjänstresor med taxi?

 • Måndag - torsdag klockan 06 - 24
 • Fredag - lördag klockan 06 - 02
 • Söndag och helgdag klockan 08 - 24

Du kan åka färdtjänst även under andra tider, men då måste du betala vanligt pris för taxi. Kom ihåg att du har rätt att få veta vad det kostar när du beställer en sådan resa.

Hur många färdtjänstresor kan jag göra med taxi?

Antalet taxiresor är begränsade till

 • 26 enkelresor per kalendermånad (En kalendermånad räknas från den första till den sista i månaden)

Dessutom kan du få fler resor till arbete, dagverksamhet och vissa studier (därför är det viktigt att du anger i din ansökan att du tänker använda färdtjänsten för resor till arbete eller studier).

Har du speciella individuella behov kan du, efter särskild prövning, få fler resor.

Hur mycket bagage kan jag ta med när jag reser med taxi?

Du får ta med dig max 2 väskor (kollin).

Vilken hjälp kan jag få av taxichauffören?

Om du behöver hjälp ska chauffören hjälpa dig i och ut ur fordonet. Chauffören ska även hjälpa dig med med säkerhetsbältet och se till att din rullstol är fastsatt på ett trafiksäkert sätt.

Chauffören kan även komma in och hjälpa dig med ytterkläder och bagage. Säg till, vid beställningen av resan, om du behöver sådan hjälp.

Chauffören är inte skyldig att uträtta ärenden åt dig som till exempel att handla på vägen.

Kan jag ta med sällskap till hjälp på färdtjänstresor med taxi?

Du kan ansöka om tillstånd att ta med ett sällskap till hjälp på resorna.

Om du behöver hjälp i fordonet under resan, utöver chaufförens hjälp, kan du ansöka om att få ta med dig en ledsagare. En ledsagare får inte vara en person som själv har färdtjänst. Ledsagaren följer med kostnadsfritt.

Om du kan resa själv men behöver hjälp när du kommit fram till resmålet, kan du ansöka om att få ha med dig en medresenär. Inte heller medresenären får vara en person som själv har färdtjänst. Du betalar reseavgift även för medresenären.

När du beställer en resa ska du alltid tala om att en ledsagare eller medresenär kommer att följa med dig. Ditt resesällskap ska följa med under hela resan.

Du förlorar inga färdtjänstresor för att du har med dig ledsagare eller medresenär.

I färdtjänsttaxin åker vi tillsammans!

För att spara både pengar och miljö samordnas resorna med taxi. Det innebär att flera resenärer åker tillsammans. Men samordnade resor får inte ta mer än 20 minuter längre tid än om du skulle ha rest ensam. Korta, samordnade resor får ta högst dubbelt så lång tid som de annars skulle ha gjort.

Så här beställer du färdtjänstresor med taxi


 • Beställ resan minst fyra timmar innan du ska åka.
 • Beställ enkelresor. En resa fram och tillbaka till affären blir alltså två resor men du beställer dem samtidigt. Tänk efter hur lång tid ditt ärende tar, och beställ återresan utifrån det.
 • Ha färdtjänstkortet till hands så att du kan uppge ditt kundnummer vid beställningen.
 • Förbered dig så att du kan uppge från vilken adress du vill resa, till vilken adress du vill resa samt vilken dag och vilka tider du vill resa.
 • Glöm inte att meddela om du har en ledsagare eller medresenär med dig.
 • Beställ genom att ringa
  Beställningscentralen 063-14 15 80
  Telefontider:
  Måndag - lördag klockan 6.30 - 22
  Söndag och helgdag klockan 10 - 22
 • Du kan beställa flera resor samtidigt.
 • Om du gör regelbundna resor på samma tider varje vecka, kan du göra en fast bokning.
 • Behöver du avbeställa en resa? Meddela Beställningscentralen så fort som möjligt! Avbeställ senast en timme innan beställd avresa - annars kan du behöva betala resan ändå. Det gäller alla resor - även de fasta bokningarna.

Frågor och synpunkter på färdtjänst med taxi

Om något har blivit fel med din beställda resa vill vi och vår leverantör av taxi, gärna veta det. Har du inte blivit hämtad i tid? Har inte fordonet körts på ett trafiksäkert sätt? Hör av dig och berätta vad som hänt så att vi kan rätta till felet så att det inte händer igen.

Du får naturligtvis också höra av dig och berätta om det som fungerat bra!

Hör av dig till taxi:
Gå in på
www.sverigetaxiostersund.se
Eller ring
Beställningscentralen 063 - 14 15 80
Telefontid: Vardagar klockan 09 - 12

Du kan också kontakta kommunen, se nedan

Färdtjänst med buss

Foto: Buss vid busshållplats vintertid

Färdtjänst får du, om du har en funktionsnedsättning som hindrar dig att resa med vanlig buss i reguljärtrafik. Men vissa resor kanske du ändå kan göra med buss, till exempel om du har nära till en busshållplats och ditt resmål ligger nära en busshållplats. Då sparar du på dina taxiresor.

Du kan göra hur många färdtjänstresor du vill med ordinarie buss inom Östersunds kommun (stadsbussarna och landsbygdsbussarna).

På bussen förväntas du klara dig själv. Du får alltså ingen extra hjälp av chauffören och kan heller inte ta med ledsagare eller medresenär.

Beställ Busskort för färdtjänst

För att göra färdtjänstresor med buss behöver du ett särskilt busskort för färdtjänst. Det beställer du genom att ringa

Beställningscentralen 063-14 15 80
Telefontider:
Måndag - lördag klockan 06.30 - 22
Söndag och helgdag klockan 10 - 22

Du ska visa upp

 • ditt Busskort för färdtjänst
 • ditt Färdtjänstkort

för busschauffören vid resa.

Avgifter, räkning och betalning

Om du inte använder färdtjänst under en kalendermånad betalar du ingenting för den månaden. (En kalendermånad räknas från den första till den sista i månaden, till exempel 1 - 31 januari)

Taxiresor

Reser du minst en gång med taxi under en kalendermånad betalar du

 • en grundavgift på 230 kronor per kalendermånad
 • reseavgift: 32 kronor/resa

Exempel:

Har du gjort 7 enkelresor under en månad blir kostnaden:

Grundavgift :

230 kr

7 resor x 32 kronor =

224 kronor

Summa:

454 kr

Bussresor

Reser du minst en gång med buss under en kalendermånad betalar du

 • bara en grundavgift på 230 kronor per månad

Befrielse från grundavgift

Du behöver inte betala grundavgift om du

 • reser till och från ditt arbete, din skola eller till Daglig verksamhet minst 3 gånger varje vecka
 • är i åldern 6 - 19 år

Då betalar du bara reseavgiften för varje resa.
Du måste anmäla till kommunen om du påbörjar eller avslutar arbete eller studier.

Hur betalar jag färdtjänsten?

Varje månad får du en räkning från Taxi Östersund på grundavgiften och reseavgifterna för föregående månad.

Det är viktigt att du betalar din räkning i tid. Du kan nämligen inte beställa nya resor förrän du har betalat räkningen.

Har du frågor om en räkning ; ring fakturaansvarig på
Taxi Östersund 063 - 19 90 18

Ansök om färdtjänst

Foto: Puckelbro med blommande blommor i förgrunden och Storsjön och Annersia i bakgrunden

Om du är folkbokförd i Östersunds kommun ska du ansöka om färdtjänst hos oss. Räkna med en handläggningstid på 15 arbetsdagar. Den handläggningstiden gäller också om du ansöker om ändring av tillståndet eller om du ansöker om resa i annan kommun.

Om du har fått din ansökan om färdtjänst godkänd, får du ett färdtjänsttillstånd och ett färdtjänstkort. För att kortet ska vara giltligt måste du fästa ett foto av dig själv på kortet.

Ditt färdtjänsttillstånd räcker i 1 - 3 år.

Läkarutlåtande

När vi har fått in en ansökan ber vi dig, i vissa fall, att komplettera din ansökan med en bedömning av en läkare, ett s.k. läkarutlåtande. Be din läkare fylla i

Efter att vi fått in en komplett ansökan, med eventuellt läkarutlåtande, tar det upp till 15 arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan om färdtjänst.

Förnyelse av färdtjänsttillståndet

När ditt färdtjänsttillstånd är på väg att gå ut, skickar vi ut en ansökningsblankett till dig. OBS! Vi skickar blanketten till den adress där du är folkbokförd.

Ansök om ändring av färdtjänsttillståndet

Om din funktionsnedsättning eller din livssituation ändras, kan ditt färdtjänsttillstånd behöva ändras. Du kanske behöver ett annat hjälpmedel eller en ledsagare. Därför ska du göra en ny ansökan. Räkna med en handläggningstid på 15 arbetsdagar.

Ansök om resa i annan kommun

Om du har färdtjänst i Östersunds kommun, och vill tillbringa en kortare tid i en annan kommun, kan du ansöka om att få göra ett begränsat antal resor i den andra kommunen. Kontakta Östersunds kommun för att ansöka om resor i annan kommun. Räkna med en handläggningstid på 15 arbetsdagar.

Uppsägning av färdtjänst

Om du inte reser med färdtjänsten kostar den heller inget. Du kan sedan välja att inte förnya din ansökan om färdtjänst när du får brev om att förlänga tillståndet. Då avslutas ditt färdtjänsttillstånd automatiskt.

Tänk på att även om du inte använder färdtjänsten regelbundet kan den vara bra att ha vid oförutsedda händelser. Ett färdtjänsttillstånd som du inte använder, kostar inget.

Om du ändå vill säga upp färdtjänsten kontaktar du kommunen, se nedan för kontaktuppgifter.

Sidan uppdaterad 2024-06-13