Publicerad 2023-10-31

FILM: Niklas Daoson om fängelseetableringen

I den här intervjun utvecklar kommunstyrelsens ordförande Niklas Daoson, S, vad fängelseetableringen betyder för kommunen och länet. Filmen är textad. Längre ner finns en avskrift av det som sägs om du hellre vill läsa intervjuns innehåll i ren textform. Den är delvis framställd med hjälp av Chat-GPT.

Informationsträff 27 november

Välkommen till informationsträff om planerna på ett nytt fängelse.
Mer information om träffen finns här

Förtydligande 2 november

I Kriminalvårdens och kommunens information från den 31 oktober kan man få intrycket att förhandlingarna mellan Kriminalvården och fastighetsägaren Diös är avslutade och att hyreskontraktet är påskrivet av parterna. Så är inte fallet. Processen pågår med målet att en anstalt ska kunna etableras.

Klicka på länken och läs mer.

Niklas Daoson om:

Etableringens storlek

I byggnaden alldeles bakom mig här, där ska det nu bli ett fängelse. Det har tidigare varit ett HVB-boende, men nu har det stått tomt några år och det är Kriminalvården nu som ska ha en så kallad säkerhetsklass 2-anstalt.

Det kommer att vara plats för 80 intagna, och det kommer att behövas ungefär 70 anställda. Det här är i alla fall i ett första skede.

Sen kommer man titta på om det går att utöka också. Men det är det som ska hända i byggnaden här bakom nu och det är start från hösten 2025.


Trygghetsfrågor

Men från början så kan man väl förstå att det är en hel del som funderar varför det ska vara ett fängelse här och vad kan det betyda för boende?

Vi vet erfarenhetsmässigt, om man tittar på andra platser där kriminalvården finns så ökar både den mätta tryggheten och den upplevda tryggheten i området. Det är nämligen så att om det finns ett fängelse på platsen så blir det lugnare i området i sin helhet.

Och om nu någon mot alla odds skulle rymma, vilket är otroligt ovanligt, då kommer de försöka försvinna ifrån fängelset så långt som möjligt, så fort som möjligt.

Nya arbetstillfällen

Jättevälkommet med fler arbetstillfällen till Östersund och till länet. Vi är i en period med vikande konjunktur.

Vi kan alla ta del av varsel i olika branscher så det är klart att i de tiderna så är det extra viktigt att vi får hit de här arbetstillfällena som är av olika slag. Det behövs många olika kompetenser.

Vi vet också att Kriminalvården är en mycket stabil arbetsgivare och har de slagit ner bopålarna så finns de över lång tid. Så det är arbetstillfällen som är bestående och trygga.

Dialogmöte den 27 november

27 november kommer vi ha ett dialogmöte här på Frösön. Vi har inte bestämt lokal än, men någonstans i närområdet, då kommer Kriminalvården förstås finnas på plats.

Kommunen kommer att finnas där och vi kommer då att kunna svara på frågor närmare om hur det här ska se ut, vad som kommer att ske på kort sikt och på lite längre sikt. Och där kommer man kunna få svar på alla de frågor som man har kring den här etableringen.

Så jag rekommenderar att man kommer på mötet den 27 november och ställer sina frågor där.

Fråga: Du har beskrivit att det här får betydelse för det du kallar rättskedjan. Kan du beskriva vad du tänker tänka på då?

Rättskedjan är de rättsvårdande myndigheterna tillsammans, alltså polis och åklagarväsendet och domstolarna. I och med att vi har en underkapacitet på häktesplatser i Östersund idag så får det här negativa konsekvenser för utredningsverksamheten.

Det går helt enkelt åt mycket tid för personal inom rättskedjan och också för de intagna att transportera sig till andra platser i landet. Det blir väldigt ineffektiva utredningar.

Det går mycket fortare om de misstänkta och de som är frihetsberövade finns på orten. Och i det här - förutom att det ska bli fängelseplatser - så skapar man också en kapacitet för att utöka häktesförmågan.

Och det är just det att ha nära till de häktade som är så viktigt för rättskedjan och för utredningsverksamheten och för effektiviteten i det.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-22