Nyhetsarkiv Kommun och politik

Här kan du se alla våra publicerade nyheter inom området kommun och politik.


 • Kommunfullmäktige sammanträder 17 juni Måndagen den 17 juni klockan 10.00 sammanträder Kommunfullmäktige på Österäng. Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan följa det på plats eller via webbsändning.


 • Rapport från Kommunstyrelsen Tisdagens sammanträde blev långt och innehållsrikt med flera omfångsrika och viktiga beslut, bland annat budgeten för 2025 och den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund. Båda ärendena bifölls...

 • Kommunfullmäktige sammanträder 23 maj Torsdag den 23 maj klockan 10.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng, Rådhusgatan 72.

 • KS-rapport: Mer pengar till renovering och fler parkbänkar Kommunstyrelsen tillsätter en ny beredningsgrupp för nytt badhus. Det beslutades under tisdagens sammanträdde, där man även bestämde att anslå mer pengar till renoveringen av Rådhuset.

 • Kommunfullmäktige sammanträder 25 april Torsdag den 25 april klockan 10.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng, Rådhusgatan 72.

 • KS-rapport: Satsningar i Häggenås och Lit Tisdagen den 9 april höll Kommunstyrelsens sammanträde. I ett av besluten bestämdes vilka insatser som ska genomföras i Lit och Häggenås under 2024. Bland annat ska Treälvsskolans skolgård i Lit bygga...

 • Svar på frågor som kom under medborgardialogen på Verket Under medborgardialogen på Verket i Östersund den 28 februari skickades ett stort antal frågor in till mötet. Ett mindre antal hann besvaras under mötet. Resten har nu besvarats och redovisas i ett do...

 • Kommunfullmäktige sammanträder 21 mars Torsdag den 21 mars klockan 10.30 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng. Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan följa det på plats eller via webbsändning.

 • Medborgardialoger startas om stadsnära friluftsliv Efter medborgardialogen kring etableringarna under onsdagskvällen så har kommunledningen beslutat att medborgare, markägare, föreningar och intressegrupper ska bjudas in till medborgardialoger kring h...

 • Välkommen på invigning av Mötesplats Hälsa Torvalla! Onsdag 21 februari, mellan klockan 13 och 15, invigs den nya mötesplatsen Hälsa Torvalla, som är ett utvecklingsprojekt som är tänkt att minska ojämlikheten i hälsa och för att motverka ofrivillig ens...

 • Kommunfullmäktige sammanträder 8 februari Torsdag den 8 februari klockan 13.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng. Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan följa det på plats eller via webbsändning.


 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdag 16 januari var det sammanträde i Kommunstyrelsen. Här redovisar vi några av de beslut som togs.


 • Kommunens prognos 2023 - positivt för vår långsiktiga ekonomi Östersunds kommun ser ut att göra ett positivt resultat på cirka 600 miljoner kronor för 2023. Inom kort har vi det färdiga resultatet men utifrån novembers siffror ser det mycket bra ut. Det är posit...

 • Kommunfullmäktige sammanträder 19 december Tisdag den 19 december klockan 10.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng. Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan följa det på plats eller via webbsändning.

 • Rapport från kommunstyrelsen Under årets sista kommunstyrelsesammanträde avhandlades ett fyrtiotal ärenden. Bland besluten märks en långsiktig strategi för Lit och Häggenås och förändringar kring kommunens ansvar för småbåtshamna...

 • Möt Pär Fredriksson, kommunens nya oppositionsråd Pär Fredriksson har under förvintern klivit in som det nya ansiktet för Moderaterna och oppositionen i Östersund. Pär betonar vikten av respektfull dialog och samarbete för att tjäna det gemensamma bä...

 • Niklas Daoson om dagens budgetbeslut i fullmäktige Idag sade kommunfullmäktige i Östersund ja till majoritetens budgetförslag. I den här filmen berättar Niklas Daoson, S, kommunstyrelsens ordförande, om budgeten för 2024 och planerna för 2025 och 2026...

 • Kommunfullmäktige sammanträder 23 november Torsdag den 23 november klockan 10.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng. Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan följa det på plats eller via webbsändning.

 • Rapport från extra kommunstyrelsesammanträde om budgeten Den politiska majoriteten i Östersund presenterade i måndags sitt förslag till reviderad budget för 2024 och flerårsplaner för 2025-2026. Budgeten beskrivs som stram, men att den samtidigt ger verksam...

 • Rapport från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen sammanträdde under tisdagen och avhandlade strax under fyrtio ärenden. Här följer en beskrivning av några ärenden med större betydelse.

 • Rapport från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen samlades till sammanträde under tisdagen. Det var sista kommunstyrelsemötet för Pär Jönsson (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Pär Jönsson har varit kommunalråd eller oppositi...

 • Kommunfullmäktige sammanträder 28 september Torsdag den 28 september klockan 10.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng.

 • Stora satsningar i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås 2024 Kommunen avsätter 35 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under 2024. Syftet med satsningarna är bland annat att stärka folkhälsan, höja platsernas attraktivit...
Sidan uppdaterad 2024-01-10