Nyhetsarkiv Bygga, bo och miljö

Här kan du se alla våra publicerade nyheter inom området bygga, bo och miljö.


 • Tyck till om Östersunds framtid, översiktsplanen är ute på granskning Just nu pågår arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan Östersund 2040. Nu finns ett nytt bearbetat förslag för granskning, vilket betyder att du kan lämna synpunkter på det. Granskningen pågå...

 • Detaljplan för Blomstergården till samråd Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Karlslund 1:32 med flera ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett nytt bostadsområde, Blomstergården, i anslutning till b...

 • Nu går vi över till efter­hands­debitering av livs­medels­kontrollen Från och med nästa år kommer kommunen att efterhandsdebitera livsmedelskontrollen av nytillkomna livsmedelsanläggningar. Tidigare har alla betalt en fast årsavgift, som tagits ut i förhand. Från och m...

 • Detaljplan för Torvalla 4:18 med flera till granskning Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Torvalla 4:18 med flera ut på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhet i Brosslarvägens förlängning.

 • Avfallsminimering – de små valen som gör stor skillnad Sopsorterar du? Fantastiskt! Vill du kliva upp till nästa nivå? Då är avfallsminimering något för dig. Eller tycker du att det här med sopsortering är ganska tråkigt? Perfekt! Då är avfallsminimering ...

 • Svara på vår enkät om nordöstra Frösön Östersund växer och utvecklas! Just nu är nordöstra Frösön i fokus och där finns önskemål om ytterligare exploatering. För att planeringen ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp, genom att få...

 • Vagle 1:3 i Sandviken nu till samråd Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Vagle 1:3 i Sandviken till samråd. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av nya bostadstomter.

 • Gustav III:s torg - kommunen står fast vid sin åsikt i frågan Kommunen står fast vid sina tidigare ståndpunkter gällande detaljplanen för Gustav III:s torg. Det framgår av det yttrande som kommunen lämnat till mark- och miljödomstolen.


 • Minskade utsläpp - men vägtransporter fortsatt stor utmaning Förra året 2020 minskade de fossila koldioxidutsläppen i Östersunds kommun med 12 procent eller 14 700 ton, jämfört med föregående år. Om den faktiska minskningen håller i sig, så skulle det innebära ...

 • Vi inventerar våra stränder Denna vecka färdas en liten båt sakta längs Storsjöns stränder. Det är kommunens inventerare som undersöker erosionsskador på kommunal mark.


 • Snart din tur att byta vattenmätare? Avfall VA byter ungefär 1 000 vattenmätare varje år och snart får ungefär 800 personer i Östersunds kommun brev om att det har blivit deras tur. De nya mätarna kan både känna av vattenläckor och fjärr...

 • Bra kvalitet på badvatten i Östersunds kommun Resultatet från sommarens provtagning av strandbadvatten visar att vattnet överlag håller en god kvalitet. Tre av 20 prover fick anmärkning, Bynäset, Lillsjön samt Lokebadet i Locknesjön.


 • Nu finns informationsblad om PFAS i fisk Den som köper fiskekort får nu aktuell information om PFAS i abborre och gädda runt Frösön och Lillsjön. Östersunds kommun och Länsstyrelsen har tillsammans producerat ett informationsblad med kostrek...

 • Kommunen lanserar ny kartportal Nu har Östersunds kommun gjort det lättare för dig att använda våra digitala kartor. I vår nya kartportal har vi samlat ett antal olika, använd­vänliga kartor som du kan ha glädje av – både när du är ...

 • Mycket regn på kort tid kan betyda översvämningar Under dagen väntas det komma stora regnmängder över Jämtlands län. När det regnar mycket på kort tid blir det snabbt fullt i ledningarna som ska leda bort vattnet från gator och bostadsområden. Det be...

 • Biltvätt på gatorna i Östersund trots förbud Många tvättar bilen på gatan i Östersund utan att veta att det är förbjudet. Östersunds kommun har den senaste tiden fått in en del samtal från oroliga medborgare som undrar vilken effekt det kan få p...

 • Cykelns dag 3 juni Den 3 juni har FN utsett till cykelns dag och det firas i hela världen. Hur du firar väljer du själv. Kanske låter du bilen stå, eller tar en cykeltur i kvällssolen?


 • Del av den planerade gång- och cykelbanan på Krondikesvägen blir snart verklighet Vi har tidigare berättat att projektet med gång- och cykelbana längs båda sidor Krondikesvägen pausas på grund av att det blir för dyrt. Nu är det dock klart att bygget av de första 300 metrarna från ...

 • Här är de vinnande förslagen till Storsjö Strand etapp 2.1 Tre byggföretag, varav ett lokalt, föreslås få gå vidare med byggandet av nästa etapp på Storsjö Strand. Beslut väntas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Totalt är det ett tiotal byggare som ...

 • Teknisk handbok - här finns anvisningar för byggprojekt Östersunds kommun har tagit fram en Teknisk handbok, som nu finns tillgänglig på hemsidan. Handboken riktar sig till planerare, projektörer och byggherrar - både inom kommunen och till dig som är kons...

 • Avfall VA får egen Facebook och Instagram Avfall VA som ansvarar för vatten, avlopp och återvinning går nu ut på sociala medier. På både Facebook och Instagram berättar vi om det vardagliga arbetet, tips och trix kring sopsortering och bra at...

 • Välkommen till Mittuniversitetet! Den 1-7 mars bjuder Mittuniversitetet in till ett digitalt öppet hus för dig som är nyfiken på vad universitetet har att erbjuda. Välkommen in!


 • Ny tjänst för den som vill beställa tömning av brunnen Nu kan du som är stugägare med egen brunn välja både datum och tid när du vill boka tömning och slamsugning av brunnen. Det blev klart på Tekniska nämndens sammanträde den 25 februari.


 • Crypto-utbrottet blev början till något nytt Den här dagen för 10 år sedan hävdes kokningsrekommendationen i Östersund. Under tre månader hade Östersundsborna kokat sitt vatten för att inte bli sjuka av parasiten cryptosporidium. På Vatten Öster...
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-02-22