Nyhetsarkiv Bygga, bo och miljö

Här kan du se alla våra publicerade nyheter inom området bygga, bo och miljö.


 • Söre 5:5 i Lit till granskning Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Söre 5:5 ut på granskning. Den nya planen möjliggör tre stycken småhustomter i Söre, Lit.

 • Pumpstation Odensala - nu till granskning Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Odensala 12:2 med flera ut på granskning. Granskningen ger en möjlighet att tycka till om förslaget.

 • Tävla i kommunens klimatquiz - chans till fina priser! För att öka kunskapen om Östersunds kommuns klimat­strategi och de utmaningar vi står inför, har vi tagit fram ett klimatquiz. Quizet tar ca 5-10 minuter att genomföra. Alla som svarar rätt har chans ...

 • Vi inventerar våra stränder Denna vecka färdas en liten båt sakta längs Storsjöns stränder. Det är kommunens inventerare som undersöker erosionsskador på kommunal mark.


 • Välkommen på klimatseminarium 22 september! För 20 året i rad arrangerar Östersunds kommun, Länsstyrelsen, Regionen och Länsförsäkeringar ett digitalt klimatseminarium. Sista anmälningsdag 21 september.

 • Snart din tur att byta vattenmätare? Avfall VA byter ungefär 1 000 vattenmätare varje år och snart får ungefär 800 personer i Östersunds kommun brev om att det har blivit deras tur. De nya mätarna kan både känna av vattenläckor och fjärr...

 • Bra kvalitet på badvatten i Östersunds kommun Resultatet från sommarens provtagning av strandbadvatten visar att vattnet överlag håller en god kvalitet. Tre av 20 prover fick anmärkning, Bynäset, Lillsjön samt Lokebadet i Locknesjön.


 • Nu finns informationsblad om PFAS i fisk Den som köper fiskekort får nu aktuell information om PFAS i abborre och gädda runt Frösön och Lillsjön. Östersunds kommun och Länsstyrelsen har tillsammans producerat ett informationsblad med kostrek...

 • Kommunen lanserar ny kartportal Nu har Östersunds kommun gjort det lättare för dig att använda våra digitala kartor. I vår nya kartportal har vi samlat ett antal olika, använd­vänliga kartor som du kan ha gläjde av – både när du är ...

 • Mycket regn på kort tid kan betyda översvämningar Under dagen väntas det komma stora regnmängder över Jämtlands län. När det regnar mycket på kort tid blir det snabbt fullt i ledningarna som ska leda bort vattnet från gator och bostadsområden. Det be...

 • Biltvätt på gatorna i Östersund trots förbud Många tvättar bilen på gatan i Östersund utan att veta att det är förbjudet. Östersunds kommun har den senaste tiden fått in en del samtal från oroliga medborgare som undrar vilken effekt det kan få p...

 • Cykelns dag 3 juni Den 3 juni har FN utsett till cykelns dag och det firas i hela världen. Hur du firar väljer du själv. Kanske låter du bilen stå, eller tar en cykeltur i kvällssolen?


 • Del av den planerade gång- och cykelbanan på Krondikesvägen blir snart verklighet Vi har tidigare berättat att projektet med gång- och cykelbana längs båda sidor Krondikesvägen pausas på grund av att det blir för dyrt. Nu är det dock klart att bygget av de första 300 metrarna från ...

 • Här är de vinnande förslagen till Storsjö Strand etapp 2.1 Tre byggföretag, varav ett lokalt, föreslås få gå vidare med byggandet av nästa etapp på Storsjö Strand. Beslut väntas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Totalt är det ett tiotal byggare som ...

 • Inbjudan till samrådsmöte för pumpstationen i Odensala Torsdag 6 maj klockan 18.00-19.00 bjuder kommunen in till ett offentligt samrådsmöte angående den planerade pumpstationen i Odensala 12:2 m.fl. Samrådsmötet är en del av den första fasen i detaljplane...

 • Program för vatten och avlopp nu ute på remiss Östersunds kommun lägger fram ett förslag på hur vatten, vårt viktigaste livsmedel, ska skyddas och hur avloppet ska hanteras i hela kommunen. Förslaget "Program för Vatten och Avlopp" är nu ute på re...

 • Teknisk handbok - här finns anvisningar för byggprojekt Östersunds kommun har tagit fram en Teknisk handbok, som nu finns tillgänglig på hemsidan. Handboken riktar sig till planerare, projektörer och byggherrar - både inom kommunen och till dig som är kons...

 • Avfall VA får egen Facebook och Instagram Avfall VA som ansvarar för vatten, avlopp och återvinning går nu ut på sociala medier. På både Facebook och Instagram berättar vi om det vardagliga arbetet, tips och trix kring sopsortering och bra at...

 • Välkommen till Mittuniversitetet! Den 1-7 mars bjuder Mittuniversitetet in till ett digitalt öppet hus för dig som är nyfiken på vad universitetet har att erbjuda. Välkommen in!


 • Ny tjänst för den som vill beställa tömning av brunnen Nu kan du som är stugägare med egen brunn välja både datum och tid när du vill boka tömning och slamsugning av brunnen. Det blev klart på Tekniska nämndens sammanträde den 25 februari.


 • Crypto-utbrottet blev början till något nytt Den här dagen för 10 år sedan hävdes kokningsrekommendationen i Östersund. Under tre månader hade Östersundsborna kokat sitt vatten för att inte bli sjuka av parasiten cryptosporidium. På Vatten Öster...

 • Ja till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia Kommunfullmäktige gav idag slutgiltigt klartecken till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Det innebär att Östersunds kommun nu startar den största utbyggnaden av vatten och avlopp s...

 • Rapport från Tekniska nämnden 21 oktober 2020 Tekniska nämnden säger ja till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Det beslutade nämnden på sitt sammanträde den 21 oktober.


 • Östersund i topp när det gäller nöjdhet bland cyklister! I den nationella nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern har Östersund rankats som nummer 3, av 17 medelstora kommuner.

 • Nu satsar vi på södra Östersund! Nu ska kommunen ta fram en fördjupad översiktsplan för södra Östersund, alltså Torvalla, Odensala och en bit in i Odenskog.

 • Nu ska det bli ”rätt från början” när det gäller tillgänglighet I kommunens strategi "Ett Östersund för alla" ligger fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället. Nu satsar vi på ökad tillgänglighet för fysisk aktiva. I projektet ”Rätt från början – metoder för me...

 • Hyran för idrottsanläggningar höjs från den 23 oktober Om en dryg vecka höjs hyrorna av kommunägda idrottsanläggningar för vuxnas träning och tävling. De nya hyresnivåerna gäller från och med fredagen den 23 oktober.

 • Snart startar utbyggnad av vatten och avlopp på "Annersia" 2021 går startskottet för utbyggnad av vatten- och avloppsnät på "Annersia". Det här blir den största satsningen på vatten- och avloppsutbyggnad i Östersunds kommun, sen 70-talet.


 • NCC ska bygga vattenverket Upphandlingen för att bygga vattenverk och råvattenintag i Östersund är klar och har vunnit laga kraft. Det är NCC Sverige AB som får kontraktet. Vattenverket beräknas kunna leverera dricksvatten 1 ma...

 • Östersund testkommun för app för grönt resande Ny app ska göra det enklare för alla att välja det smartaste sättet att resa! Östersunds kommun är testkommun för en app som ger information om trafiksituation, restid, resalternativ och klimatutsläpp...
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-02-22