Lön och förmåner

Två kvinnor är ute och motionerar och skrattar tillsammans

För att vi ska kunna nå vår vision, ett bättre Östersund, är alla kommunens medarbetare viktiga. Därför har vi stor omtanke om våra kollegor, goda arbetsvillkor, friskvård och fina förmåner.

Arbetstid och flexibelt arbetssätt

Vi försöker ha så stor flexibilitet som möjligt när det gäller arbetstider. Önskemål om arbets­tider är mycket individuella och skiftar under olika faser i livet.

Framför allt inom vård och omsorg finns flera olika arbetstidsmodeller och vi erbjuder tillsvidare­anställda önskad tjänstgöringsgrad upp till heltid.

Här är exempel på några av våra arbetstidsmodeller:

  • Traditionell arbetstidsmodell
  • Flextid
  • Tvättstugeschema
  • Årsarbetstid

Möjlighet till distansarbete

Vi vill så långt som möjligt erbjuda förutsättningar för ett flexibelt arbetsliv. Här erbjuder vi möjlighet till distansarbete i de fall där det fungerar för våra verksamheter.

Falck Healtcare Personalstöd

Genom Falck Healthcare Personalstöd får alla anställda stöd från olika specialister. Det kan vara psykologer, jurister eller ekonomer. Det är gratis att ringa och det svarar någon när som helst på dygnet, både vardagar och helger

Friskvård - att orka ett helt yrkesliv

I Östersunds kommun tycker vi att det är viktigt att alla medarbetare mår bra. Det är helt enkelt en förutsättning för att man ska klara sina dagliga arbetsuppgifter, orka ett helt yrkesliv och dess­utom kunna ha en aktiv fritid. Friskvård hos oss riktar sig inte bara till dig som gillar att hänga i gymmet. Det kan lika gärna handla om att sjunga kör, dra ihop en padelmatch med kollegor eller få experttips i att komma igång med löpning.

Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme

Alla anställda inom Östersunds kommun har rätt till friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Friskvårdsbidraget är 2000 kr/år och medarbetare.

Friskvårdsaktiviteter

Varje år kör vi kommungemensamma friskvårdssatsningar i olika former. Hittills har vi haft aktiviteter såsom gratis digital träning, deltagande i Hittaut, löpningskurser med mera! Ofta har vi även tävlingar med fina priser för att motivera ännu mer!

Du som redan är anställd hos Östersunds kommun hittar mer information om friskvård på kommunens intranät Insidan.

Försäkringar

Som anställd hos Östersunds kommun har du via våra kollektivavtal ett försäkringsskydd som kompletterar det grundskydd som du har genom andra försäkringar.

Avtalsförsäkringar

Du är försäkrad hos AFA och KPA Liv genom din anställning. Det är en unik trygghet där alla försäkras på lika villkor.

Försäkringsskyddet innefattar:

  • Om du blir sjuk kan avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS-KL, ge ersättning.
  • Om du skadar dig kan trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, ge ersättning. Försäkringen gäller vid olycksfall i arbetet och vid resa till eller från arbetet samt vid sjukdom orsakad av arbetet.
  • Avgiftsbefrielseförsäkringen fortsätter att betala in till tjänstepensionen om Försäkringskassan beslutar om sjuk-/aktivitetsersättning.
  • Vid dödsfall finns en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, som kan ge anhöriga ersättning.

Lön

Hos oss är lönen individuell och differentierad för att stimulera till goda arbetsresultat. I det årliga lönesamtalet har du och din chef samtal kring mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Inom Östersunds kommun använder vi löne­krit­er­ier som utgår från våra kärnvärden engagerat, omtänksamt och utvecklande som ett verktyg i den individuella löne­sätt­ning­en. Syftet är att skapa en process där ditt resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motiv­a­tion och resultat uppnås.

Vi erbjuder också möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att du kan avstå en del av din lön och istället få den insatt i en tjänstepensionsförsäkring. Löneväxling till pension påverkar inte avsättningen till den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Mer semester

Om du har månadslön har du semester redan första året. Semester­lagen ger rätt till 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar och när fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar.

Östersunds kommun har även ett lokalt kollektivavtal som ger möjlighet för medarbetare inom vissa verksamheter att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön.

Pension

Östersunds kommun betalar in pengar till din tjänstepensionsförsäkring. Pensionsavgiften beräknas i procent av din lön och pengarna betalas till en pensionsförsäkring vid ett försäkringsbolag som du själv väljer.

Lifeplan Pensionstjänst

Som en förmån erbjuder vi den digitala pensionstjänsten Lifeplan som är en del av förmånsportalen "Fördel Östersund". Här får du kostnadsfritt en tydlig överblick över vad du förväntas få i pension och möjlighet till webbrådgivning med placeringsråd som är anpassade för dig.

Vår förmånsportal Benify

Som anställd hos oss har du tillgång till vår förmånsportal Benfify. Där kan du läsa om och hantera olika förmåner som ingår i din anställning som friskvård och mycket mer. Här kan du se din lönespecifikation och få en koll på alla försäkringar som ingår i din anställning. Allt på ett och samma ställe.

I förmånsportalen har du även tillgång till:

  • oberoende pensionsrådgivning
  • en mängd rabatter och erbjudanden från välkända varumärken och företag.

Du får tillgång till förmånsportalen när du börjat hos oss. Du som redan är anställd hittar den via kommunens intranät Insidan.

Sidan uppdaterad 2024-03-04