Lön och förmåner

Två kvinnor är ute och motionerar och skrattar tillsammans

För att vi ska kunna nå vår vision, ett bättre Östersund, är alla kommunens medarbetare viktiga. Därför har vi stor omtanke om våra kollegor, goda arbetsvillkor, friskvård och fina förmåner.

Arbetstid

Vi försöker ha så stor flexibilitet som möjligt när det gäller arbetstider. Önskemål om arbets­tider är mycket individuella och skiftar under olika faser i livet.

Framför allt inom vård och omsorg finns flera olika flexibla arbetstidsmodeller och vi erbjuder tillsvidare­anställda önskad tjänstgöringsgrad upptill heltid.

Våra arbetstidsmodeller just nu

  • Traditionell arbetstidsmodell
  • Flextid
  • Tvättstugeschema
  • Årsarbetstid

Falck Healtcare Personalstöd

Genom Falck Healthcare Personalstöd får alla anställda stöd från olika specialister. Det kan vara psykologer, jurister eller ekonomer. Det är gratis att ringa och det svarar någon när som helst på dygnet, både vardagar och helger

Friskvård - att orka ett helt yrkesliv

I Östersunds kommun tycker vi att det är viktigt att alla medarbetare mår bra. Det är helt enkelt en förutsättning för att man ska klara sina dagliga arbetsuppgifter, orka ett helt yrkesliv och dess­utom kunna ha en aktiv fritid. Friskvård hos oss riktar sig inte bara till dig som gillar att hänga i gymmet. Det kan lika gärna handla om att sjunga kör, dra ihop en padelmatch med kollegor eller få experttips i att komma igång med löpning.

Friskvårdsbidrag

Alla anställda inom Östersunds kommun har rätt till friskvårdsbidrag. Inom vissa verksamheter erbjuds även friskvård på arbetstid.

Friskvårdsaktiviteter

Varje år kör vi kommungemensamma friskvårdssatsningar i olika former. Hittills har vi haft aktiviteter såsom gratis digital träning, deltagande i Hittaut, löpningskurser med mera! Ofta har vi även tävlingar med fina priser för att motivera ännu mer!

Försäkringar

Som anställd hos Östersunds kommun har du via våra kollektivavtal ett försäkringsskydd som kompletterar det grundskydd som du har genom andra försäkringar.

Avtalsförsäkringar

Du är försäkrad hos AFA och KPA Liv genom din anställning. Det är en unik trygghet där alla försäkras på lika villkor.

Försäkringsskyddet innefattar:

  • Om du blir sjuk kan avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS-KL, ge ersättning.
  • Om du skadar dig kan trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, ge ersättning. Försäkringen gäller vid olycksfall i arbetet och vid resa till eller från arbetet samt vid sjukdom orsakad av arbetet.
  • Avgiftsbefrielseförsäkringen fortsätter att betala in till tjänstepensionen om Försäkringskassan beslutar om sjuk-/aktivitetsersättning.
  • Vid dödsfall finns en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, som kan ge anhöriga ersättning.

Lön

Hos oss är lönen individuell och differentierad för att stimulera till goda arbetsresultat. I det årliga lönesamtalet har du och din chef samtal kring mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Inom Östersunds kommun använder vi löne­krit­er­ier som utgår från våra kärnvärden engagerat, omtänksamt och utvecklande som ett verktyg i den individuella löne­sätt­ning­en. Syftet är att skapa en process där ditt resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motiv­a­tion och resultat uppnås.

Mer semester

Östersunds kommun har ett lokalt kollektivavtal som ger möjlighet för medarbetare inom vissa verksamheter att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön.

Pension

Varje år betalar Östersunds kommun in pengar till din tjänstepensionsförsäkring. Pensionsavgiften beräknas i procent av din lön och pengarna betalas till en pensionsförsäkring vid ett försäkringsbolag som du själv väljer.

Pension kan tas ut vid olika åldrar. Kommunal tjänstepension kan tidigast lyftas från 61 år och den allmänna pensionen kan tas ut från att du fyller 62 år.Det är dock få som har de ekonomiska möjligheterna att sluta arbeta så tidigt. Vi behöver snarare arbeta längre upp i åldrarna och på grund av detta har Lagen om anställningsskydd (LAS) ändrats så att den gäller tills du blir 68 år. Du kan därför stanna kvar i din anställning åtminstone till dess.

Lifeplan Pensionstjänst

Som en förmån erbjuder vi den digitala pensionstjänsten Lifeplan som är en del av förmånsportalen "Fördel Östersund". Här får du kostnadsfritt en tydlig överblick över vad du förväntas få i pension och möjlighet till webbrådgivning med placeringsråd som är anpassade för dig.

Vår förmånsportal Fördel Östersund

Som anställd hos oss har du tillgång till vår förmånsportal- Fördel Östersund. Där kan du läsa om och hantera olika förmåner som ingår i din anställning som friskvård och mycket mer. Här kan du se din lönespecifikation och få en koll på alla försäkringar som ingår i din anställning. Allt på ett och samma ställe.

I Fördel Östersund har du även tillgång till:

  • oberoende pensionsrådgivning
  • en mängd rabatter och erbjudanden från välkända varumärken och företag.

Du får tillgång till Fördel Östersund när du börjat hos oss. Du som redan är anställd hittar Fördel Östersund via kommunens intranät Insidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-13