Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar eller stör

Ibland krånglar det. Det kan vara att sopbilen inte kommer fram, till exempel på grund av halka, eller maskiner som går sönder så att snöröjningen blir försenad. För att renovera vattenledningar eller bygga om gator, måste vi stänga av och leda om trafiken, eller stänga av vattnet i kranen. Då kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röstmeddelande på din fasta telefon.

En mobil med sms:et "Detta är ett meddelande från Östersunds kommun. Just nu har vi problem med..."

Vem får våra SMS?

De inom det aktuella området där störningarna uppstått som

  • är folkbokförda inom området
  • är minst 16 år
  • har ett mobilabonnemang som är registrerat på en adress i området

får SMS av oss om störningen. Tänk på att om ditt barn har en mobiltelefon som är registrerad på dig kommer barnet att få SMS från oss.

Kommunen har inget eget register på telefonnummer. Vi köper den tjänsten.

Vem får röstmeddelanden?

I första hand går det ut SMS till hushållen i det aktuella området. Röstmeddelanden går ut till

  • de hushåll som inte har ett mobilnummer registrerat på sin adress men däremot en fast telefon
  • alla registrerade fasta telefoner till företag

Vem får inte meddelanden av oss?

De som inte får meddelanden från oss är

  • folkbokförda i området under 16 år
  • de som har mobiler med kontantkort
  • företagsmobiler skrivna på företagsadress

Avsändare

Som avsändare av meddelandet står Osd kommun om du får ett SMS. Får du ett röstmeddelande på den fasta telefonen kommer nummer +46 72 400 50 34 upp i nummerpresentatören.

Bara för relevant information

Ditt telefonnummer får vi från ett register som vi får tillgång till via vår leverantör av tjänsten. Det är en geografiskt kodad adressdatabas. Uppgifterna i det registret kommer vi inte att använda i något annat syfte än att lämna relevant information från kommunen till berörda medborgare. Och vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Finns ditt telefonnummer med?

Får dina grannar SMS från oss men inte du? Av olika skäl kan dina uppgifter saknas i registret. I formuläret nedan kan du lägga till fler telefonnummer och adresser eller ta bort uppgifter.

Riktigt alla sms går ändå inte fram. Systemet är inte helt hundraprocentigt.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-01