Centrum mot våld

Två lidande ögon

Centrum mot våld är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. På vår hemsida finns mer information och kontaktuppgifter. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Centrum mot våld i Jämtlands län

Vi erbjuder bland annat stödsamtal, råd och stöd till våldsutsatta. För kvinnor finns även en gruppverksamhet.

Vardagar 08.00-17.00 på telefon 0200-120 145.
Eller besök vår hemsida: www.centrummotvald.se där det finns ett kontaktformulär.

Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Frågor vid misstänkt människohandel och prostitution

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel och prostitution. Hit kan du som yrkesverksam eller ideellt aktiv vända dig.

Mer information och kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna

Sidan uppdaterad 2022-08-29