Centrum mot våld

Två lidande ögon

Centrum mot våld är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. På vår hemsida finns mer information och kontaktuppgifter. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Centrum mot våld i Jämtlands län
Vi erbjuder bland annat stödsamtal, råd och stöd till våldsutsatta. För kvinnor finns även en gruppverksamhet.

Vardagar 08.00-17.00 på telefon 0200-120 145.
Eller besök vår hemsida: www.centrummotvald.se där det finns ett kontaktformulär.

Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-22