Centrum mot våld

Två lidande ögon

Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.

Centrum mot våld i Jämtlands län
Vi erbjuder bland annat stödsamtal, råd och stöd samt gruppverksamhet för kvinnor.
Du kan vara anonym i kontakt med oss.
Vardagar 08.00-17.00 på telefon 0200-120 145.

Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Samtalen till oss är gratis och du kan själv ringa direkt för att boka tid för besök eller telefonrådgivning.

Vuxna har möjlighet att vara anonyma, och då vi för vi inga journaler. Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Centrum mot våld vänder sig till dig, kvinna eller man, tjej eller kille över 16 år, som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder individuella samtal som utgår ifrån dina behov. För kvinnor finns möjlighet att delta i vår gruppverksamhet där man träffar andra som har liknande erfarenheter.

På Centrum mot våld finns stöd och hjälp för dig som använder eller har använt våld eller hot mot någon närstående. Vi erbjuder individuell behandling för dig man eller kvinna, kille eller tjej som är över 16 år.

Centrum mot våld erbjuder stöd till barn som upplevt våld i form av så kallade Trappansamtal. Är du barn eller förälder till ett barn som upplevt våld och bor i Jämtlands län så kontakta socialtjänsten i den kommun du bor i så berättar de mer.

Är du anhörig till någon som upplevt våld i våld nära relationer är du välkommen att kontakta Centrum mot våld för att få råd och stöd.

Sekretess och tystnadsplikt

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-15