Anhörigstöd

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning. Du som anhörig (familj, vän, arbetskamrat eller liknande) kan behöva stöd och råd för att orka med. Kom­munen erbjuder anhörigstöd. Det är enheten Nexus som ansvarar för detta stöd.

Anhörigsamtal vid alkohol- och drogmissbruk

Anhörigsamtal vänder sig till dig som har eller har haft en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Det kan vara någon du tidigare levt i närheten av eller du kanske lever med personen idag.

Vad innebär anhörigsamtal?

Anhörigsamtal syftar till att ge dig som anhörig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans beteende. Innehållet i samtalen an­passas efter dina behov. Samtalen kan vara enskilt eller i grupp.

Det kan handla om att:

  • hitta nya sätt att sätta gränser.
  • hitta utrymme för egna intressen och önskningar.
  • kommunikationsträna.
  • erbjudas kunskaper i hur ett missbruk/beroende utvecklas, hur det påverkar alla runt omkring och hur du kan vara ett stöd.

Så ansöker du om stöd

Anhörigstöd behöver du inte biståndsbeslut för att påbörja, men du ringer och ansöker om samtal via Kundcenter på 063-14 30 00.

Övrig hjälp som finns att få

Co-Anon familjegrupper

Co-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkohol- och substans­beroende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Co-Anon har onlinemöten varje dag, ibland flera gånger per dag.

Mer information om Co-Anon

Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger. Fjärilen vänder sig till barn och unga 7-18 år.

Läs mer om Fjärilen

Sidan uppdaterad 2023-03-27