Behandling vid spelberoende

Behandlingen riktar sig till dig som är 16 år eller äldre som har ett beroende av spel om pengar. Behandlingen lämpar sig även vid data- och TV-spelsberoende.

Behandlingen sker i små grupper och består av åtta sessioner och innehåller följande:

 1. Introduktion
 2. Förklaringsmodell för spelberoende
 3. Sug och sughantering
 4. Tankefällor
 5. Motivation och förändring
 6. Ekonomi och budget
 7. Återfallsprevention
 8. Repetition och tillbakablick

Efter avslutad behandling erbjuds uppföljningsträffar 1 gång/månad under 1 års tid.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en strukturerad och målinriktad metod med betoning på samarbete mellan dig och vår behandlare. Vi fokuserar på nuet mer än det förflutna och att försöka hitta alternativa aktiviteter för dig att ägna dig åt. Vi ger dig hemuppgifter att träna på i din hemmiljö.

Vi fokuserar på att kartlägga och träna dina färdigheter för att hjälpa dig att uppnå en förändring av dina spelvanor med hjälp av följande tekniker:

 • Skapa ett realistiskt tänkande om spel
 • Hantera suget efter att spela
 • Utveckla kommunikativa färdigheter
 • Förebygga återfall
 • Hitta alternativ till det som spelandet ger respektive tar bort

Vad vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du:

 • aktivt vill arbeta med tanke- och beteendeförändringar.
 • under behandlingens gång har som mål att åstadkomma en omfattande förändring av dina spelvanor.
 • inte kommer påverkad till våra träffar
 • kommer i tid och inte går i förväg på våra inbokade möten
 • kommer väl förberedd till mötena, bland annat genom att ha gjort hemuppgifterna
 • ska ha som mål att delta vid alla behandlingstillfällen

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Sök stöd för missbruk och beroende

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-30