Drogförebyggande arbete

Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Dessutom finns en nollvision som innebär att ingen ungdom under 18 år ska efterfråga eller ha tillgång till alkohol, tobak eller andra droger. För att nå dessa målsättningar behövs insatser som är inriktade på att begränsa såväl tillgänglighet som efterfrågan av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

I Östersunds kommuns drogpolitiska program, vilket kan läsas via länken nedan, beskrivs viktiga åtgärder och aktiviteter i det drogförebyggande arbetet. I arbetet medverkar många olika samhällsaktörer och att samverka med varandra är centralt.

Samordning

Det drogförebyggande arbetet utförs av en mängd aktörer och vad gäller kommunens koordinator ska denne ansvara för att kommunens drogförebyggande arbete ska få en inriktning, struktur och långsiktighet. Koordinatorns arbetsuppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • att ange förslag på vilka målsättningar som ska gälla
  • att ange förslag på vilka arbetsområden som ska prioriteras
  • att ge förslag på, och införa, verksamma och kunskapsbaserade metoder inom de områden där det saknas
  • att följa upp de insatser som görs
  • att främja samverkan
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-25