Publicerad 2024-02-09

Välkommen på invigning av Mötesplats Hälsa Torvalla!

Onsdag 21 februari, mellan klockan 13 och 15, invigs den nya mötesplatsen Hälsa Torvalla, som är ett utvecklingsprojekt som är tänkt att minska ojämlikheten i hälsa och för att motverka ofrivillig ensamhet. Kom och mingla med oss! Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Östersundspulsen och logotyper för kommunen och regionen.

När?

Onsdag den 21 februari, klockan 13-15.

Var?

Barkvägen 2, i centrumgallerian Torvalla centrum

Vad är Hälsa Torvalla?

Hälsa Torvalla är ett utvecklingsprojekt vi gör i syfte att både minska ojämlikheten i hälsa och för att motverka ofrivillig ensamhet. Vi hoppas nå ut till målgrupper som vanligtvis inte brukar besöka våra mötesplatser.

Östersunds kommun (Vård- och omsorgsförvaltningen, VOF och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, SAF) har kommit överens med Migrationshälsan som är en del av Folkhälsoenheten på Region Jämtland-Härjedalen om ett genomföra ett försöksprojekt kring ”Mötesplats Hälsa Torvalla” under år 2024-2025.

”Mötesplats Hälsa Torvalla” ska vara en social mötesplats som arbetar främjande och förebyggande med hälsa, med syfte att förbättra befolkningens levnadsvanor, psykiska välbefinnande samt minska ensamhet hos personer boende i område Torvalla. ”Mötesplats Hälsa Torvalla” arbetar utifrån ett livsloppsperspektiv.

Inom ramen för projektet har det tillsatts en arbetsgrupp med representanter från VOF och SAF samt Migrationshälsan på Region J-H som fått i uppdrag att utforma kvartalsvisa/halvårsvisa aktivitetsprogram för Mötesplats hälsa i Torvalla samt marknadsföra dem till medborgarna i Torvalla.

Välkomna! Bienvenue! ብዳሓን ምጹ! Karibu! ! أه لاً وسه لاً Murakaza neza!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23