Publicerad 2023-11-20

Orange week och en vecka fri från våld

Denna vecka pågår den internationella kampanjveckan "Orange Week" och det nationella initiativet "En vecka fri från våld". Då uppmärksammar vi det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och sprider kunskap om hur våld går att förebygga.

man som bråkar på kvinna

Orange week. Den orangea färgen representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Kommunen kommer att ljussätta Rådhuset och fasader i centrumkärnan med orange belysning för att uppmärksamma orange week.

- Mäns våld mot kvinnor skapar ett oerhört lidande för individer och familjer. Det innebär även stora kostnader både på samhällsnivå. Vi behöver uppmärksamma frågan och förstå våldets olika uttryck och omfattningen av problemet, säger Elin Fluur som är utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Krävs kunskap

Under veckan håller Östersunds kommun tillsammans med Länsförsäkringar ett seminarium om hur vi tillsammans med flera aktörer: polis, kommun och näringsliv kan förebygga mäns våld mot kvinnor.

- För att motverka våld krävs lokal kunskap om problemet och en ökad samverkan både inom kommunen och tillsammans med andra aktörer i samhället, säger Elin Fluur,

Ett Östersund fritt från våld

Östersunds kommuns satsning ”Ett Östersund fritt från våld" innebär ett långsiktigt arbete för att motverka våld och destruktiva machonormer som drabbar kvinnor, ickebinära och män.

Vi strävar efter att skapa en kommun där alla invånare kan leva sina liv utan rädsla, hot eller våld. Genom att höja medvetenhet och öka kunskaper om våld och hur det hänger ihop med stereotypa könsnormer vill vi skapa möjlighet för människor att leva fria från våld.

Det handlar också om att stärka åskådarperspektivet, att vi ska kunna säga till och agera om vi upplever något som inte känns bra. Inledningsvis har kommunen påbörjat en kartläggning av våldets omfattning och vilka förebyggande insatser som görs.

Om du vill ha stöd och hjälp

Socialtjänsten Team våld i nära relation

Vi erbjuder bland annat stödsamtal, praktisk hjälp och möjlighet till skyddat boende. Du kan nå oss vardagar 08.00-17.00 på telefon 063-14 30 00 (kommunens Kundcenter).

Läs mer här: Team våld i nära relationer

Centrum mot våld i Jämtlands län

Vi erbjuder bland annat stödsamtal, råd och stöd till våldsutsatta.

För kvinnor finns även en gruppverksamhet. Gruppverksamheten kan du ta del av utan att först kontakta socialtjänsten. När du ringer till oss kan du vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Vi erbjuder även stöd till dig som använder eller har använt våld i en nära relation. Du når oss vardagar 08.00-17.00 på telefon 0200-120 145.

Läs mer här: Centrum mot våld

Kvinnofridslinjen

Ring Kvinnofridslinjen, 020- 50 50 50. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld eller om du är närstående och vill ha råd och stöd. Även du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa.

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och du är anonym när du ringer. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojouren Jämtlands län

Ring Kvinnojouren på telefon 063-13 25 00. Kvinnojouren har fasta telefontider
måndag -­ fredag kl. 9­-12, tisdag, torsdag och söndag, även kl. 18­-20. Vi svarar även andra tider när vi är på plats.

Läs mer här: Kvinnojouren

Vid en akut situation

Ring 112, annars når du polisen via 114 14.

Social beredskap utanför kontorstid

Utanför kontorstid kan du kontakta SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17.00 - 08.00 samt under helger. Dag före helgdag börjar beredskapen klockan 15.00.
Social beredskap är till för akuta ärenden som inte kan vänta med kontakt till nästa vardag.

Är du orolig att ett barn far illa?

Du kan höra av dig till kommunens kundcenter, 063-14 30 00, för att lämna en orosanmälan om barn eller unga som du misstänker far illa.

Länk till sidan "Om barn eller unga far illa"

För dig som använder eller har använt våld i en nära relation

Det finns stöd och hjälp för dig som utsätter en närstående för våld. "Samtal om våld" är en behandlingsform som kan vara aktuell för dig som är 16 år eller äldre, använder eller har använt våld eller hot mot någon närstående, har svårt att hantera dina aggressioner och frivilligt söker hjälp till förändring.

Läs mer här: För dig som använder eller har använt våld

Om du är orolig för en anhörig, granne eller vän

Du som medmänniska är viktig och kan bidra genom att:

  • Våga fråga och stötta personer i din närhet. Lyssna utan att ifrågasätta, men var tydlig med att berätta att ingen typ av våld är okej.
  • Om personen väljer att stanna i en våldsam relation, överge inte hen utan låt hen veta att du finns kvar.
  • Förmedla till personen att det finns hjälp att få.
  • Kom ihåg att det vanligaste våldet är psykiskt våld, hot och kontroll, så det vara svårt att hitta synliga tecken.
  • Vid akut fara, ring polisen på 112. För att göra en polisanmälan ring 114 14.
  • Ring socialtjänsten i din kommun för råd och stöd och skydd. Du kan även ringa eller skriva och göra en orosanmälan för en person som du tror far illa i en relation.

Läs mer på: Centrum mot våld.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-22