Publicerad 2023-05-25

Vård- och omsorgs­nämnden beslutar att av­veckla service­tjänster i egen regi

Vård- och omsorgsnämnden beslutade idag, torsdag den 25 maj, att servicetjänster, det vill säga städ, tvätt, fönsterputs och inköp enbart ska utföras av externa utförare. Kommunens hemtjänst kommer under 2023 att avveckla sina servicetjänster. Servicetjänsterna kommer fortsättningsvis att utföras av de externa utförare, som redan idag utför dessa tjänster inom kommunen.

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Varför gör kommunen förändringen?

  • Behov av rätt kompetens på rätt plats, fokus på vård- och omsorgsuppdraget
  • Svårigheter med kompetensförsörjning
  • Ej anpassade tvättstugor
  • Hög arbetsbelastning för chefer och administrativ personal

Hur kommer det att gå till?

  • Från den 1 juni 2023 tar kommunens verksamheter inte emot några nya eller utökade servicetjänstuppdrag.
  • Den som idag får sina servicetjänster utförda av kommunens personal kommer under hösten att få information om förändringen och de olika företagen, för att kunna välja en ny utförare.
  • Kommunens personal kommer att fortsätta utföra servicetjänsterna tills en ny utförare tar över uppgiften.

Förändringen kommer att ske löpande under hösten 2023, och kommer att vara fullt genomförd sista december 2023.

Hur ser det ut idag?

Idag finns cirka 800 medborgare som får servicetjänster utförda av kommunens personal. Förutom kommunens servicetjänster finns idag åtta externa utförare som utför servicetjänster i olika delar av kommunen.

Vad händer med personalen?

Personalen som idag arbetar med servicetjänster kommer att erbjudas fortsatt arbete inom förvaltningen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07