Varumärket Östersund

Vad gör Östersund attraktivt att besöka eller flytta till? Vad särskiljer Östersund från andra platser och vilken bild vill vi förmedla? Det summerar vi i platsvarumärket.

Med varumärket Östersund menar vi de tankar som uppstår i människors medvetande när de hör talas om Östersund. Varumärket kan man säga är det rykte vi har och de värden som våra målgrupper – besökare, inflyttare, företag och studenter, tillskriver oss. Deras föreställningar kommer att påverka om de väljer just Östersund framför andra alternativ.

Östersundspulsen

Östersundspulsen är namnet på varu­märkes­platt­formen som sammanfattar varumärket Östersund och speglar det som gör Öster­sundsborna stolta. Den lyfter fram det som gör vår plats attraktiv och värd att välja för en utomstående betraktare. Den visar också hur Östersund skiljer sig från andra jäm­för­bara platser i Sverige och i andra länder.

Filmen ovan summerar platsvarumärket och vad det innebär.

Östersundspulsen är också webbplatsen där plattformen presenteras. Här finns inspira­tion som du fritt kan använda när du vill kom­municera Östersund till omvärlden.

ostersundspulsen.se finns bland annat en verktygslåda fylld med material i form av texter, bilder, filmer och grafiska element som Östersundshjärtat och pulsen. Allt material som hör till Östersundspulsen är fritt att använda för alla som vill berätta om Östersund.

personer som sitter och fikar tillsammans

Hoppas du hittar sätt att använda Östersundspulsen som kompletterar det budskap du vill nå ut med!

Vad hände med Vinterstaden?

Under tio års tid arbetade kommunen med profilen ”Vinterstaden”. Vinterstaden var välkänd och omtyckt. Men eftersom Östersund och omvärlden utvecklades mycket under de åren var det dags att revidera varumärket 2018.

Sidan uppdaterad 2024-01-12