Profilmanual Östersunds kommun

Välkommen till kommunens digitala profilmanual. Den består av 15 kapitel och innehåller både anvisningar och exempel. Här hämtar du även filer som är kopplade till den grafiska profilen.

Syftet med en grafisk profil är att hålla vår kommunikation enhetlig, tydlig och professionell och på så vis hjälpa till att förmedla en positiv och önskvärd bild av Östersunds kommun. Om vi visar upp oss på ett konsekvent sätt inför medarbetare, medborgare och omvärld, ökar vår trovärdighet. Bilden av Östersunds kommun blir tydligare och mer positiv.

Det finns många parter som tillsammans bidrar till att forma bilden av Östersunds kommun. Manualen, tillsammans med de digitala originalen och mallarna, är verktygen för att använda denna profil. Det gäller alla som ska producera eller beställa grafiskt material. Digitala original och mallar hittar du i kommunikationsguiden på Insidan.

Om du saknar något eller har frågor om innehållet i manualen kontaktar du Alexander Andersson på Område kommunikation.

 

Profilmanual beslutad av Anders Wennerberg 2020-01-24

Har du frågor? Kontakta oss!

Alexander Andersson

Ansvarig för kommunens grafiska profil

alexander.andersson@­ostersund.se

063-14 35 09

Sidan uppdaterad 2024-05-29