Frågor och svar om Fristad Östersund

Sedan augusti 2017 är Östersunds kommun medlem i organisationen ICORN, International Cities of Refuge Network efter ett beslut i Östersunds kommun­fullmäktige. Östersunds första fristadskonstnär kom i februari 2018.

Fristadsprogrammet innebär att fristadskonstnären – som kan vara en författare, journalist, bloggare, skribent, bildkonstnär, musiker, dramatiker eller kulturarbetare av annat slag – erbjuds ett stipendium och en lägenhet att bo i under två år. Fristadskonstnären får i lugn och ro ägna sig åt sitt arbete här i staden under denna period.

Den gästande fristadskonstnären väljs ut av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med ICORN. I februari 2018 var den första fristadskonstnären på plats i Östersund.

Hur skyddas fristadsgästen?

Fristadsarbetet sker i samarbete med kommunens säkerhets­avdelning och vid behov med kontinuerliga avstämningar med polisen.

Var kommer fristadsgästen att bo?

Av säkerhetsskäl har Östersunds kommun beslutat att inte offentliggöra adressen.

Vilka kostnader finns för fristadsprogrammet i Östersund?

Ett tvåårigt stipendium, boende och vissa omkostnader för fristadskonstnären, medlemskap i ICORN, en fristadskoordinator på 50 procent, resor till nätverksträffar och programverksamhet är de huvudsakliga kostnaderna.

Ska Östersund satsa så mycket resurser på en person när det finns så många flyktingar?

Konstnärer, journalister och författare spelar en central roll i demokratiseringsprocesser och är ofta de första som tystas av makten. Fristadsengagemanget är både väldigt konkret och djupt symboliskt: fristadskonstnären som flyr från hot och förföljelse erbjuds fristad i en kommun eller region, som därmed lyfter fram och värnar demokratin, den internationella solidariteten och yttrandefriheten. Fristadsprogrammet är alltså inte en flyktingfråga utan en yttrandefrihetsfråga.

Är fristadsarbetet verkligen en kommunal angelägenhet, är det inte utrikespolitik?

I Sverige prövades fristadssystemet i domstol 2014. Ärendet gällde om ett medlemskap i ICORN ligger inom kulturområdet eller om det rör sig om utrikespolitik och därmed är en statlig angelägenhet. Kammarrätten i Sundsvall beslöt år 2015 att det är förenligt med kommunallagen att vara fristad då de ansåg att det finns samhälleliga angelägenheter som kan betecknas som både statliga och kommunala. En sådan är att stå bakom yttrandefriheten.

Varför tycker Östersunds kommun att det är viktigt att vara fristad?

Att värna det fria ordet är otroligt viktigt. Det är mycket oroande att fler och fler länder begränsar författare och journalisters möjlighet att arbeta. Många hotas av fängelse, en del riskerar till och med att mista livet för det de skriver. Vi måste stå upp för yttrandefrihet varhelst i världen den är hotad.

Vem ansvarar för fristadsprojektet i Östersund?

Mottagandet av fristadskonstnären arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen, men samarbete behövs med flera andra förvaltningar inom kommunen, frivilligorganisationer, företag och allmänhet. Kommunens koordinator för fristadsprogrammet i Östersund är Catharina Andersson som nås på catharina.andersson@ostersund.se.

Hur kommer jag i kontakt med fristadskonstnären?

Via fristadskoordinatorn Catharina Andersson, catharina.andersson@ostersund.se.

Sidan uppdaterad 2023-12-14