Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig har du vanligtvis rätt att överklaga beslutet. Om beslutet gäller ett barn eller en person med psykisk störning får vårdnadshavare eller ställföreträdare överklaga.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. I din överklagan skriver du vilket beslut som överklagas, varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill ändra på det.

Om kommunen inte anser att beslutet kan ändras på det sätt du vill, lämnar kommunen din överklagan till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten prövar kommunens beslut och kan då komma fram till att det ska ändras eller stå kvar.

Sidan uppdaterad 2023-04-25