Trafikstörningar och vägarbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som leder till trafik­störningar på gator i Östersund och kommunens tätorter. Läns- och riksvägarna ansvarar Trafikverket för och redovisas därför inte här.

För närvarande saknar kartan information. Vi arbetar med att kunna presentera en karta med information om aktuella trafikstörningar.

Håll dig uppdaterad - prenumerera

Genom att prenumerera på våra servicemeddelanden får du information om aktuella trafikstörningar i Östersunds kommun.

Hantera prenumerationer

Begränsad framkomlighet eller avstängda gator

Vi gör vårt bästa för att både trafiken och grävarbetena ska flyta på och att vi får en trygg och säker miljö för alla. Gångtrafikanter och cyklister får, så gott som alltid, en skyddad passage förbi groparna. Övrig fordonstrafik får oftast en begränsad framkomlighet med sänkt hastighet och bara ett körfält där trafiken från ena hållet har företräde.

Är gatorna smala eller arbetet omfattande stänger vi av hela gatan och leder om trafiken. Men behörig trafik släpps fram från något håll.

Läs mer om varför vi stänger av gator och hur vi återställer efter vägarbeten

Sidan uppdaterad 2024-03-01