Offentlig konst

Människofigur i brons sitter hukad på en sten solen träffar växter i förgrund som lyser upp som eld

Reminiscence av Assa Kauppi (2023)

Offentlig konst är den konst som finns i våra gemensamma rum som tillser alla människors demokratiska rättighet att ta del av och uppleva konst. Konst i våra livsmiljöer kan bidra med känslomässiga och tankeväckande upplevelser som vidgar våra perspektiv. Offentlig konst skapar mervärden för samhället och bidrar till ökad livskvalitet.

Konst köps in av nu levande yrkesverksamma konstnärer lokalt, nationellt och internationellt.

Östersunds kommun har ett konstinnehav om cirka 5 000 verk som förvaltas av Kultur- och fritidsnämnden.

Konstwebben

På vår webbplats Konstwebben hittar du omfattande information om vår offentliga konst i Östersund.

Vi satsar på konst när vi bygger nytt

När vi bygger nya kommunala byggnader eller anlägger nya utomhusmiljöer, går alltid en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för enprocentregeln.

Ett exempel är Sporthallen, som byggdes om under 2015 - 2016. Konstnären Mari Rantanen gjorde den konstnärliga gestaltningen som kan ses på flera platser i byggnaden.

Bilden föreställer en del Mari Rantanens konstnärliga gestaltning på Sporthallens fik. Ett rosa galler i geometriska stjärnformer. 

Mari Rantanen: konstnärlig gestaltning på Sporthallen

Konsten i Torvalla - ett unikt konstprojekt i bostadsmiljö

När stadsdelen Torvalla planerades och byggdes upp under 1980-talet fram till mitten av 1990-talet, fann byggherrarna att området var mycket lämpligt för en gemensam satsning på konst främst i områdets utomhusmiljöer.

Samarbete

Samtliga byggherrar träffade en överenskommelse att belåna sina fastigheter för konstnärlig gestaltning och man lade upplånade medel och bidrag i en pott. 1995 slutfördes arbetet i Fjällmon, Skogsmon, och Ängsmon.

Konsten

Ett trettiotal konstnärer har utfört cirka 40 fasta verk, skulpturer och miljögestaltningar främst utomhus men även i offentliga byggnader. Flera av konstnärerna har inspirerats av den fornnordiska mytologin där ortsnamnet Torvalla varit en av utgångspunkterna.

Placering

Man finner konsten längs promenad- och cykelstråk, vid skolor, ute på ängar, inne i skogspartiet Konstgömman samt på andra ställen. En del av konstverken har fått en framträdande roll i skolor, förskolor, gruppbostäder och andra allmänna byggnader.

Läs mer om konsten i Torvalla på vår konstwebb.

Sidan uppdaterad 2024-07-01