Ekonomiskt bistånd för ungdomar

För ungdomar kan speciella situationer uppstå när det gäller pengar och ekonomi.

Vad menas med föräldraansvaret?

När du som ungdom avslutat gymnasiestudierna upphör föräldrarnas försörjnings­skyldighet. Föräldraansvaret gäller när du deltar i gymnasiestudier, men max tills du fyllt 21 år. Om du är över 18 år och väljer att hoppa av gymnasiet upphör föräldrarnas försörj­ningsansvar. Skulle du åter börja studera på gymnasiet innan du fyllt 21 år är dina föräldrar åter försörjningsskyldiga för dig.

Har du tagit studenten?

Som student får du sista studiebidraget i slutet av juni månad. När du tar studenten i juni gäller föräldrarnas försörjningsansvar hela juni månad. Du har rätt att ansöka om försörj­ningsstöd för din egen del tidigast från och med 1 juli.  

När du slutfört gymnasiet går dina föräldrar miste om bostadsbidrag och underhållsstöd för dig. Dina föräldrar kan då kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 för information och svar på eventuella frågor.

Söker du jobb?

För att du ska ha rätt till försörjningsstöd är det viktigt att du är anmäld på Arbets­för­med­lingen. Efter att du varit anmäld på Arbetsförmedlingen i 90 dagar har du möjlighet att skriva in dig i Jobb- och ungdomsgarantin. Därefter har du rätt till aktivitetsstöd under den tid du är arbetssökande.

Drop in för arbetssökande

Hos Arbetsförmedlingen finns det för dig som är under 25 år flera skräddarsydda möjligheter att få extra stöd och hjälp, Läs mer om dessa på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Är du folkbokförd i annan kommun?

Är du student i Östersunds kommun är det inte ovanligt att du är folkbokförd hos dina föräldrar på annan ort. Kanske har du under tiden haft inackorderingsbidrag för ditt boende i Östersund? Du hänvisas då hem till dina föräldrar och folkbokföringskommun för ansökan om försörjningsstöd, om inte särskilda skäl föreligger.

Sidan uppdaterad 2023-09-25