Vikariera inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Som timvikarie har du ett viktigt och ansvarsfullt arbete. Tillsammans med ditt arbetslag har du en nyckelroll i att ta hand om det som är mest värdefullt för oss - barnen och deras framtid. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som timvikarie!

text samt två personer som ligger i gräset

Förskola förbereder barnen som är 1-6 år för grundskolan, inlärning sker genom lek och aktivitet både ute och inne. Ditt uppdrag som timvikarie är att vara med och bland barnen, där du exempelvis spelar spel, bygger med lego eller läser en bok. Du stöttar barnen i vardagsituationer som t ex måltid, på/avklädning vid utevistelse och toalettbesök.

Anpassad grundskola-fritidshem. Här arbetar du med elever med funktionsvariationer från förskoleklass till årskurs 6.

Grundskola-fritidshem. Här arbetar du med elever från förskoleklass till årskurs 6. Ditt uppdrag som timvikarie innebär att du stöttar eleverna under lektionstid, rast, matsituation och fritidshems tid. Du kan få uppdrag att leda en aktivitet eller en lektion.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om ansökningsprocessen och om hur det är att vikariera på förskola, grundskola, anpassad grundskola eller fritidshem.

  • Skicka in blanketten per post: Östersunds Kommun, Bemanningsenheten BoUF, 831 82 ÖSTERSUND
  • Lämna in blanketten till: Kommunens kundcenter. Besöksadress: Rådhusgatan 21.
Sidan uppdaterad 2023-11-28