Evenemangslotsen

Vad kul att du vill arrangera ett evenemang i Östersund! Det kan vara mycket att tänka på. Vi på Evenemangslotsen hjälper dig gärna med information, stöd och rådgivning - allt för att under­lätta processen.

Börja gärna med att gå igenom vår steg-för-steg-vägledning nedan. I vägledningen hittar du bra information inför planeringen av ditt evenemang.

Arrangera evenemang - steg för steg

Välj lämplig arena

Illustration över Östersund och alla arenorFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Det finns många platser både inomhus och utomhus för evenemang i Östersund. Frågan är vad som passar bäst för just ditt evenemang. Kartan visar en överblick av olika evenemangs­­platser i centrala Östersund.

Läs mer om våra arenor för stora evenemang.

Sök eventuella tillstånd

För att arrangera ett evenemang krävs ofta olika typer av tillstånd. Vi på Evenemangslots hjälper dig att samordna alla inblandade aktörer i arrangemanget.

Här följer exempel på tillstånd som ditt evenemang kan behöva:

 • Polisen
  I de flesta fall ska du börja med att kontakta Polisen. De har en e-tjänst för att Anordna arrangemang.

 • Buller och höga ljud
  Om ditt evenemang innefattar höga ljudvolymer exempelvis konserter eller motor­sport så finns det särskilda regler att förhålla sig till. Enligt Östersunds kommuns lokala ordningsföreskrifter behöver du polistillstånd för att använda högtalarsystem på offentliga platser, det finns även tidsbestämmelser för vilken tid på dygnet som det får förekomma höga ljudnivåer.

 • Bygglov
  Ofta krävs tillfälliga bygglov hos kommunen för exempelvis scener, baracker, skyltar och tillfälliga altaner inom detaljplanerat område.

 • Fyrverkerier
  Om fyrverkerier ska avfyras i Östersunds centrum krävs tillstånd från polismyndig­heten. Det finns också ett antal platser i Östersund där det är helt förbjudet att använda pyrotekniska varor.

 • Försäljning
  Vid tillfällig försäljning i Östersund krävs tillstånd från polismyndigheten.

 • Markägare
  Om evenemanget ska hållas på privat mark måste du ha tillstånd av markägaren. Om evenemanget ska hållas på kommunal eller statlig mark ska tillstånd sökas hos kommunen respektive Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.

 • Avfall
  Du behöver ordna för avfall, avlopp och vatten om du ska arrangera något i Östersund. Kontakta kommunen för hjälp.
  Avfall på evenemang

 • Mat och livsmedel
  Vid tillfällig servering av mat eller försäljning av livsmedel ska anmälan göras till kommunen.

 • Servering av alkohol
  För att få servera eller sälja alkohol till allmänheten krävs tillstånd enligt alkohollagen. Ansökan om serveringstillstånd görs till kommunen.

  Östersunds kommun skickar ärendet på remiss till Räddningstjänsten som ska bedöma om serveringstället uppfyller kraven enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I ansökan ska det därför framgå hur många som får vistas i lokalen samt ritningar över lokalen.

 • Trafik
  För att få stänga av en kommunal väg helt söks tillstånd hos kommunen. Om man bara ska passera en kommunal väg behövs inget tillstånd - exempelvis löpare i en springtävling. Då räcker det med att ha vakter som tillfälligt kan stoppa trafiken.

  För att stänga av en statlig väg söker man tillstånd hos Länsstyrelsen. Om det är en tävling eller uppvisning med fordon på statlig väg exempelvis cykeltävling, krävs ett särskilt tillstånd hos Länsstyrelsen.

 • Räddningstjänsten
  Om ditt evenemang sker utomhus på “offentlig plats” kommer polisen automatiskt att begära yttrande från Räddningstjänsten. Då görs en bedömning av publika utrymningsvägar, infartsvägar för utryckningsfordon, med mera. I princip all hantering av explosiva varor kräver tillstånd av Räddningstjänsten.

 • Juridiskt ansvar
  När du får polisens tillstånd att genomföra ett evenemang så åtar du dig ett visst ansvar och därmed vissa skyldigheter som är reglerade av lagar.

 • Ordningsansvar
  Du som arrangör har ansvar för att det råder god ordning vid evenemanget. Det är viktigt att du även ser till att dina underleverantörer följer de krav som finns.

  När du får polisens tillstånd för att genomföra ett evenemang kan det göras med vissa villkor. Polisen kan ålägga dig att ha vakter med förordnande (av polisen utbildade vakter). Om polisen bedömer att de själva måste sätta in en extra arbetsinsats på ditt evenemang kan de kräva att du måste betala för de extra poliskostnaderna. Detta gäller inte för arrangemang som anses genomföras utan vinstintresse, exempelvis där arrangören är en ideell förening.

Sök evenemangsstöd

Innan du söker stöd i e-tjänsten så underlättar det om du har gått igenom stegen i denna vägledning. Tänk på att vara ute i god tid då det kan behövas politiska beslut.

Sök evenemangsstöd (e-tjänst)

Sidan uppdaterad 2024-05-30