Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi ska vara en kommun som är attraktiv för människor att leva, jobba och utvecklas i - en kommun tillgänglig för alla. Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet är viktiga frågor både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden.

Vad gör kommunen?

För att kunna ge service till alla på lika villkor och ett bemötande som respekterar dig för den du är, arbetar vi hela tiden med att skapa förståelse för människors likheter och olikheter.

Ett Östersund för alla - genom Design för alla

Med hjälp av metoden och synsättet "Design för alla" beslutar, planerar och produktutvecklar Östersunds kommun för ett mer inkluderande samhälle.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod för att undersöka hur människor trivs och använder sin närmiljö. Det kan handla om att identifiera så kallade enkelt avhjälpta hinder – sådant som de som vistas i området vill ändra på för att det ska bli tryggare och lättare att ta sig runt.

Rörelse för alla - parasport

Östersunds storsatsar tillsammans med Åre för att bli en storregion för internationell vinter­para­sport. Vi har arenorna. Vi har erfarenheten. Och vi vill förbättra hälsan för ALLA.

Hbtq

Östersunds kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att ge likvärdig service till alla. Vi ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter.

Verktyg för tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram verktyget Fokus delaktighet för att underlätta arbetet med tillgänglighet och full del­aktighet för alla.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ med före­trädare från organisationer för per­soner med funktionsnedsättning och Östersunds kommun. Syftet är att stärka inflytandet för personer med funktions­nedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen.

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetsrådet i Östersund delar varje år ut Tillgänglighetspriset. Priset går till en organisation, företag eller enskild person som gjort något för tillgäng­lig­het­en i kommunen.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter och rättigheter genom livets alla olika delar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-15