Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi ska vara en kommun som är attraktiv för människor att leva, jobba och utvecklas i - en kommun tillgänglig för alla. Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet är viktiga frågor både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden.

Vad gör kommunen?

För att kunna ge service till alla på lika villkor och ett bemötande som respekterar dig för den du är, arbetar vi hela tiden med att skapa förståelse för människors likheter och olikheter.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod för att undersöka hur människor trivs och använder sin närmiljö. Det kan handla om att identifiera så kallade enkelt avhjälpta hinder – sådant som de som vistas i området vill ändra på för att det ska bli tryggare och lättare att ta sig runt.

Trygghet och brottsförebyggande arbete

Hbtqi

Östersunds kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att ge likvärdig service till alla. Vi ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter.

Hbtqi

Accessibility View på våra anläggningar

Med hjälp av 360-gradersfotografering har vi skapat virtuella rundturer i några av våra anläggningar.

Virtuella rundturer på våra anläggningar

Skyltning

Tillgänglig skyltning är en av många förutsättningar för att en byggnad eller plats skall vara tillgänglig och användbar för alla. Därför ska vår skyltning utgå från ett tillgänglighetsperspektiv.

Skyltning

Aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Vi vill förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktions­nedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Verktyg för tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram verktyget Fokus delaktighet för att underlätta arbetet med tillgänglighet och full del­aktighet för alla.

Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ med före­trädare från organisationer för per­soner med funktionsnedsättning och Östersunds kommun. Syftet är att stärka inflytandet för personer med funktions­nedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetsrådet i Östersund delar varje år ut Tillgänglighetspriset. Priset går till en organisation, företag eller enskild person som gjort något för tillgäng­lig­het­en i kommunen.

Tillgänglighetspriset

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter och rättigheter genom livets alla olika delar.

Jämställdhet

Delaktighetsmetod för användbarhet - DEMA

Delaktighetsmetoden för användbarhet - DEMA är resultatet av projektet "Rätt från början" som handlar om hur Östersunds arenor och anläggningar ska göras mer tillgängliga för alla.

Delaktighetsmetod för användbarhet - DEMA

Sidan uppdaterad 2022-09-29