Har du fått svårbegriplig information från kommunen?

Illustration på två kvinnor. Mellan dem syns en lång trasslig tråd. Den ena kvinnan ser missnöjd ut.

Alla invånare ska kunna läsa och förstå vad texter från Östersunds kommun betyder. Får du information som är otydlig eller svår att förstå vill vi att du berättar det för oss.

Det kan handla om information som finns:

  • på våra webbsidor
  • i våra e-tjänster
  • i mejl, brev eller fakturor som du fått från kommunen
  • i broschyrer eller på affischer

Ja, kort sagt, all information där Östersunds kommun är avsändare.

Genom den här e-tjänsten kan du peka på information som behöver bli tydligare.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Sidan uppdaterad 2024-03-12