Energi- och klimatrådgivning

För energirådgivningskontoret.

Kommunens energi- och klimatrådgivning är opartisk och kostnadsfri. Vi finns till för att förmedla kunskap om vad du kan göra för att använda energin på ett optimalt sätt och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Nytt stöd för energikonventering och energieffektivisering

Från den tredje juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller att ansluta till fjärrvärme.

Du kan även ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen (en byggnads golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen). Men bara om du först har fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Läs mer på Boverkets sida Bidrag för energieffektivisering i småhus.

Vi hjälper dig med frågor om energi och klimat

Energi- och klimatrådgivarna är utbildade och hjälper dig med information och råd om hur du kan energieffektivisera och hur du kan göra för att minska din klimatpåverkan. Servicen är kostnadsfri och oberoende och vänder sig till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.

Kontakta våra energi- och klimatrådgivare

För att komma i kontakt med vår energi- och klimatrådgivning vänder du dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller på mejl: kundcenter@ostersund.se.

Om du vill veta mer kan du även besöka Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalens webbplats och facebooksida. Där finns mer tips och fakta, nyheter och kommande evenemang!

Energirådgivning till företag

Under 2024 fokuserar vi extra mycket på att hjälpa företag. Vi kan hjälpa till med att analysera energistatistik aå att du kan se hur energianvändningen varierar över dygn, säsong och år. Syftet är att minska onödig energianvändning eller effekttoppar - något som även akn kapa kostnader. Välkommen att höra av dig om ditt företag vill ha stöd och hjälp med analys av energistatistik eller råd kring energieffektivisering.

Företag kan söka ekonomiska stöd för energieffektivisering via Region Jämtland/Härjedalen: Ansök om företagsstöd - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se)

Du kan till exempel få råd om:

 • Hur du kan minska energianvändningen i din bostad.
 • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem och tekniska lösningar.
 • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt.
 • Hur du kan sänka din energikostnad.
 • Att ställa om till hållbara resor och transporter.
 • Vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.
 • Vilka aktuella bidrag och stöd som finns att söka inom energi- och klimatområdet.

Sök bidrag!

Det finns flera olika bidrag och stöd att söka för att till exempel installera solceller och laddplatser, minska energianvändningen och ställa om till förnybar energi. Några exempel är:

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få mer information om vilka bidrag som är aktuella och hur du gör för att ansöka.

 

Lämna synpunkter om kommunala fastigheter

Hjälp oss! Vi försöker hela tiden förbättra energiförbrukningen i våra egna fastigheter. Om du har synpunkter på energiförbrukningen i kommunens fastigheter och verksamheter får du gärna kontakta oss via kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Det kan gälla:

 • Lampor som lyser i onödan.
 • Fläktar som går fast ingen är där.
 • Trasiga dörrar och fönster.
 • Förslag på samtransporter.
Sidan uppdaterad 2024-05-22