Gacan ka hadal dhexmara xigtada

Ma tahay qof loo dhibay gacan ka hadal xigto? La xiriir socialtjänsten (hay’adda adeega bulshada)- Team våld i nära relation( kooxda gacan ka hadalka xigtada). Boggaan waxaad ka helaysaa waxbixin ku saabsan taageerada aad naga heli kartid.

Leave page - how the button works

The button takes you to the home page of ostersund.se

The button clears the history in some cases

When you click on the "Leave the page quickly" button, this page will in some cases be cleared from the history automatically. This is especially true if you are using a browser other than Firefox and if you clicked the "Leave the page quickly" button without first clicking on other links on the page.

If the page has been cleared, you cannot see it in the history, nor can you use the back button to go back to the page.

Clear your history if you want to keep your visit secret

Mobile phones, tablets and computers remember which pages you have visited, and you need to clear your history if you don't want anyone to see that you have visited a particular page.

Here's what to do if your history hasn't been cleared even though you've used the leave page button:

Clear history in Chrome:

1. Click on the three items in the top right corner (menu).

2. Select "More tools" and then “Clear browsing data".

3. Select the time range and click on "Clear data".

Clear history in Safari (iPhone and iPad):

1. Go to the "Preferences" app.

2. 2. Click on "Safari" and then on "Clear history and website data".

Once you've done a cleanup, it won't show which pages you've visited, but there's a chance that someone using your computer/tablet/phone will see that a cleanup has been done.

Open the page in anonymous mode if you do not want to clear your history

If you choose to open this page in anonymous mode, the browser will not save pages you have visited. This is called, for example, "New login window" or "New private window", depending on the browser you are using.

Hadii aad doonaysid taageero iyo caawimo waxaad la xiriiri kartaa

Socialtjänsten Team våld i nära relation (kooxda gacan ka hadalka xigtada)

Waxaad heli kartaa wadahadal taageero, caawimaad wax ku ool ah iyo fursadda guryaha la amaan geliyay. Waxaan sidoo kale go'aan ka gaari karnaa taageerada aad ka heli karto Centrum mot våld (xarunta ka dhanka ah rabshadaha).

Waxaan ku siin karnaa:

  • wadahadal taageero, Centrum mot våld(xarunta ka dhanka ah rabshadaha).
  • Talo iyo Taageero
  • Fkaalmada masruufka
  • Magangelin degdeg ah
  • Hooy heegan ah.
  • Daryeel adiga lagu dhibaateeyahay gacan ka hadalka xigtaga

Waxaad na heli kartaa maalmaha shaqada 08.00-17.00 taleefanka 063-14 30 00 (Qeybta macmiilka degmada).

Magaalada Östersund waxay kaloo taageertaa kartaa;

  • Carruurta iyo dhalinyarada gacan ka hadal la kulmo
  • Waalidka chaysta carruur gacan ka hadal ku dhacay
  • Qofka qaraabo la ah qof gacan ka hadal ku dhacay

Xarunta ka dhanka ah Rabshadaha Gobolka Jämtland

Waxaan ku bixinaa wadahadal taageero, talo iyo taageero iyo dhibanayaasha rabshadaha. Si aad u hesho wada hadallo taageero, iyo noocyo kale oo taageero ah oo aan bixinno, waxaad ugu horreysay u baahan tahay inaad la xiriirto socialtjänsten (hayadda adeegga bulshada) - ka eeg hoosta cinwaanka kore.

Haweenka waxaa sidoo kale jira waxqabad kooxeed. Waxaad ka heli kartaa nashaadaadyada kooxda adigoon marka hore la xiriiraya socialtjänsten (hayadda adeegga bulshada). Markii aad na soo wacdid waxaad noqon kartaa qof qarsoon. Waxaan leenahay waajibka xog qarinta.

Waxaad na heli kartaa maalmaha shaqada 08.00-17.00 0200-120 145.

Xaaladda degdegga ah ee xaaladda degdegga ah

Wac 112, haddii kale waxaad wici kartaa booliiska 114 14.

Diyaargarowga bulshada ee ka baxsan saacadaha xafiiska

Saacadaha ka baxsan saacadaha xafiiska waxaad la xiriiri kartaa SOS Alarm (112) maalmaha shaqada ee u dhaxaysa 17.00 - 08.00 iyo Sabtida iyo Axadaha. Maalinta ka hor fasaxa, u diyaarsanaanta ayaa ka bilaabmaysa 15.00.

Diyaargarowga bulshada waxaa loogu talagalay kiisaska deg-degga ah ee aan sugi karin si aad ula xiriirto maalinta xigta ee shaqada.

Ma ka walwalsan tahay in cunug uu dhibanyahay?

Faahfaahin dheeraad ah booqo boggan:

Haddii carruurta ama dhalinyarada ay jiran yihiin.

Taageerada Qaranka

Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan taageerada qaranka haddii aad la kulantay hanjabaad ama rabshado xiriir dhow Pdf, 22 kB.

Sidan uppdaterad 2022-12-14