Godkännande av TA-plan

Om ni ska använda kommunens mark på ett sätt som kommer att påverka den gående eller rullande trafiken, måste ni ha en, av kommunen, godkänd trafik­an­ordnings­plan - en TA-plan. Det kan exempelvis handla om att ni ska gräva för att göra ett ledningsarbete, sätta upp en byggställning och lägga upp byggmaterial eller arrangera ett evenemang.

En TA-plan berättar hur ni tänker spärra av och hänvisa gående och rullande trafik förbi den plats ni tänker använda. En TA-plan ska också säkerställa trygghet och säkerhet för dem som arbetar på den tillfälliga arbetsplatsen i trafiken.

Grävtillstånd i sommar? Ansök senast tisdag 9 juli

Det närmar sig semester för våra handläggare. Så om du behöver ett grävtillstånd med tillhörande godkännande av TA-plan i sommar behöver vi den senast tisdag 9 juli. Detta för att vi ska hinna behandla din ansökan.

Det går naturligtvis bra att söka under hela sommaren men vi kommer inte att behandla några ansökningar mellan 10 juli och 13 augusti.

Innan du ansöker

I de flesta fall är det bäst att anlita ett konsultföretag som kan trafikanordningar och arbets­plats­säkerhet, för att upprätta TA-planen. Endast vid mindre aktiviteter som har en mycket liten påverkan på trafiken; gående eller rullande, kan det fungera att ni själva gör TA-planen.

Var ute i god tid. Tänk på att om två aktörer vill agera på samma plats, är det den som ansöker först, som också får tillståndet/godkännandet. I kartan i vår e-tjänst ser du om något är på gång. Nyttja gärna kontaktuppgifterna till andra aktörer för att samordna era verksamheter.

Så mycket kostar det

Från och med 1 januari 2023 tar vi ut en avgift på 500 kronor för att handlägga en ansökan om godkännande av TA-plan. Genom att skicka in din ansökan accepterar du att betala den avgiften.

Avgifter för godkännande av TA-plan Pdf, 249.9 kB.

Så lång tid tar det

Vi behöver er ansökan om godkännande av TA-plan 10 arbetsdagar innan er trafikstörande verksamhet börjar.

Tänk på att en professionellt upprättad ansökan om godkännande av TA-plan, med tydliga beskriv­ningar och tydliga skisser över anvisningarna, ger oss goda förutsättningar för en snabb och smidig handläggning.

Tänk på följande

Trafik finns inte bara i gatumiljön. Trafik kan vara motionärer, hundägare och deras hundar eller skol­klasser på utflykt i våra parker och tätortsnära skogar. Därför ska ni alltid söka godkännande av TA-plan när ni vill göra något på kommunal mark.

Tänk också på att kommunen godkänner TA-planer endast ur trafik­säker­hets­synpunkt. Att kommunen ger sitt tillstånd innebär inte att alla kommunala verksamheter är informerade. Det är ert ansvar att informera berörda boende och verksamheter (även kommunala) i området, exempel­vis butiker och skolor samt den yrkestrafik som påverkas, exempelvis räddningstjänst, polisen, och bussbolag med linjetrafik i området.

Läs mer om TA-plan i:

För frågor, kontakta kommunen:
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00

Skicka in din ansökan

Ansök om godkännande av TA-plan via vår e-tjänst.

Om det är första gången du gör en ansökan, välj då "Registrera dig" - den högra fliken, ange din e-postadress och välj ett lösenord.

Du kommer då att få ett e-postmeddelande om att du ska verifiera din e-postadress. När du gjort det kommer du in i e-tjänsten och kan då registrera ert företag och göra er ansökan.

Får du inget e-postmeddelande för verifiering av din e-postadress? Kolla skräpposten!

Detta händer sen

När vi har fått in er ansökan kontrollerar vi så att inte er verksamhet krockar med någon annan tillfällig verksamhet i samma område. Vi gör också en bedömning om er plan medför onödiga trafik­stock­ningar. Det händer ganska ofta att vi diskuterar andra lösningar med sökande och justerar inkomna TA-planer innan vi godkänner dem.

Det är viktigt att du uppdaterar ditt ärende i vår e-tjänst. Du kommer att få påminnelser via e-post. Gå in i e-tjänsten och ändra status eller ändra tidsperiod om arbeten blir försenade.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-06-25