Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling betyder att Östersunds kommun i villkoren för en upphandling skriver in att leverantören på olika sätt ska ta hänsyn till någon form av sociala kriterier.

Bild på äldre man och kille som är i ett snickeri och jobbar med en bräda.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger kommunen möjlighet att ställa krav på det vi köper så att varan eller tjänsten är hållbar, både socialt och miljömässigt.

Det här ger Östersunds kommun en möjlighet att använda skattemedel på ett sätt som ger en god eftersmak. När vi upphandlar kommer vi i bland att ställa sysselsättningskrav som innebär att fler kommer i jobb. Vi ställer krav på våra leverantörer – men vi hjälper också till med rekryteringen så att rätt person kommer till rätt plats. På så vis hoppas vi både kunna hjälpa våra företagare med rekrytering, och hjälpa enskilda personer att komma närmare arbetsmarknaden.

Varför socialt ansvarsfull upphandling?

 • För ett socialt hållbart Östersund
 • För att motverka utanförskap
 • För att fler ska kunna hitta ett jobb

Vad innebär det här för dig som företagare?

Sysselsättningskrav innebär att vi ber den leverantör som lämnar anbud, att tillhandahålla praktikplatser eller platser för stödanställningar. Kraven ska alltid stå i proportionalitet till upphandlingens storlek och innehåll. Det innebär att kraven kan se olika ut i olika upphandlingar.

Viktigt att poängtera är följande: Det heter ”kravställning” eftersom lagtexten är utformad så. I praktiken handlar det dock om att Östersunds kommun söker ett samarbete med sina leverantörer kring hur vi använder skattemedlen. Vi vill föra en dialog med dig som är företagare och hjälpa till att matcha rätt person till just er verksamhet, så att kraven leder till något positivt för alla.

För framtida rekrytering

Många företagare som kommit i kontakt med socialt ansvarsfull upphandling i andra kommuner har berättat om hur de blivit positivt överraskade av effekterna. De har till exempel fått hjälp med rekryteringen av ny personal eller haft lättare att delta i en upphandling och lägga vinnande anbud.

Även företagen som testat detta i Östersunds kommun under projekttiden är positivt inställda till att vi ställer krav.

Så går det till

 1. När en tjänsteperson utformar upphandlingen lägger hen till sociala krav beroende på just den upphandlingens förutsättningar. Antingen ställer vi krav på att leverantören ska ta emot X antal personer på praktik, lärlingsplats eller jobb; eller så ställer vi krav på att leverantören ska föra en dialog med kommunen kring möjligheterna att ta emot någon.
 2. Under annonseringen av upphandlingen finns som vanligt möjlighet att ställa frågor om upphandlingsverktyget.
 3. När kontraktet är skrivet hjälper kommunen till med förmedlingen av en eller flera personer till de platser som upplåtits i och med upphandlingen. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och strävar efter att arbetsgivaren ska få rätt person till rätt plats.
 4. Företagen som tar emot personer på grund av upphandlingar erbjuds att delta i kommunens handledarutbildning.
 5. Vi följer upp hur placeringen går och hjälper till att hantera olika situationer som uppkommer.
 6. Då perioden avslutas utvärderar vi hur perioden varit, både för leverantören och för personen som jobbat eller praktiserat.

Handledarutbildning

Om ditt företag har vunnit en upphandling där det ställs sociala krav på att till exempel ta emot praktikanter erbjuder Östersunds kommun en handledarutbildning.

Läs mer här.

Mer om sociala krav i upphandlingar

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integration och anständiga arbetsvillkor.

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp. Det kan exempelvis inkludera:

 • Rättvis handel
 • Lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män
 • Sysselsättningsmöjligheter
 • Social integration
 • Tillgänglighet
 • Arbetstagares rättigheter

Läs mer på Upphandlingsmyndigheten

Sidan uppdaterad 2023-06-13