Företagsaktiviteter

Mingelbild från företagsfrukost 20161012

Mingelbild från företagsfrukost den 12 oktober 2016

Du som företagare är viktig för tillväxten i Östersunds kommun. Vi på Näringslivskontoret i Östersunds kommun arrangerar därför olika företagsträffar och företagsbesök för att tillsammans med er utveckla företagsklimatet och stärka tillväxten.

Företagsträffar

Var med på våra omtyckta företagsträffar – ett ypperligt tillfälle att bygga nätverk och mingla med andra företagare. Träffarna har olika teman från gång till gång. Vad passar dig bäst?
Vi har både frukosträffar och eftermiddagsträffar.

Företagarfrukostar

Våra frukostträffar hålls i Rådhussalen på Rådhuset, klockan 07.00-08.30.

Syftet är mingel, nätverkande och information. 

Träffar 2019: 16/1, 13/2, 13/3 (OBS! på Verket då Rådhussalen är bokat för VM),
17/4, 15/5, 12/6, 18/9, 16/10, 13/11 och 18/12 (ev).

Vill ditt företag vara värd? Värd innebär att man betalar frukosten för deltagarna och får då presentera sin verksamhet.

Kontakta oss om du är intresserad av att vara värd. 

Företagsträffar

Företagsträffar är i Rådhussalen, Rådhuset

Under företagsträffarna har vi informationspass med olika teman.

 
Hur får man inbjudan?

Vi bjuder in företag i Östersunds kommun till dessa aktiviteter. De företag som har sin e-post adress i vårt företagsregister får inbjudningarna. Får du inte inbjudningarna så kan du kontakta oss så ser vi till att din e-post finns med i vårt register. Maila till Företagslotsen så ordnar vi det.

Håll koll efter inbjudningar! Välkomna!

Företagsbesök

Vi kommer gärna till ditt företag!

Du som företagare är viktigt för tillväxten i Östersunds kommun. Näringslivskontoret i Östersunds kommun genomför företagsbesök för att få ett bra underlag i arbetet med att utveckla kommunens företagsklimat och stärka tillväxten. Ett företagsbesök består dels av att företaget presenterar sin verksamhet, att näringslivskontoret ställer ett antal förbestämda frågor som ställs till alla företag vid företagsbesök och en del där företagaren kan ta upp de individuella frågor som företagaren vill diskutera med kommunen för att få lotsning och information.

Vill du få besök, kontakta oss via mail så kontaktar vi dig för att boka in ett besök.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-22